W środę 26. września br. odbyła się prezentacja kandydatów KWW Porozumienie Samorządowe Dobry Wybór do wyborów samorządowych 2018, oraz wstępnie przedstawienie programu wyborczego tego komitetu.

– Chcę powiedzieć państwu i zakomunikować z ogromną radością, że Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Dobry Wybór zarejestrował 72. kandydatów. – powiedział rozpoczynając spotkanie pełnomocnik wyborczy KWW Porozumienie Samorządowe Dobry Wybór Dariusz Szkiłądź. – w tym, 69 kandydatów do rożnych szczebli rad samorządowych a także 3. kandydatów na stanowiska w Gminach. (…) Naszym kandydatem do Gminy Nowinka jest pani Teresa Strękowska, do Gminy Płaska pan Wiesław Gałaszewski, kandydatem na Burmistrza Augustowa jest pan Wojciech Walulik. Do Rady Gminy Nowinka zarejestrowaliśmy 11. kandydatów, do Rady Gminy Płaska zarejestrowaliśmy 15. kandydatów, do Gminy Miasta Augustów zarejestrowaliśmy 22. kandydatów na radnych, i do Rady Powiatu zarejestrowaliśmy 21. kandydatów na radnych. Naszym kandydatem do Sejmiku Województwa Podlaskiego będzie lider listy PiS, pan Roman Łączkowski.

– Rozwijamy miasto dwutorowo. Rzadko które miasto może sobie pozwolić na taki komfort i handicap. Turystyka uzdrowisko to jeden filar, następny to przemysł nieuciążliwy dla środowiska. Pozyskujemy inwestorów do strefy ekonomicznej, (…) pozostaje sanatorium gdzie na pewno musimy zbudować park zdrojowy z prawdziwego zdarzenia, sfera turystyki, modernizacja nabrzeży, pozyskiwanie kolejnych inwestorów pod budowę infrastruktury turystycznej. Nie zapominamy oczywiście o seniorach i młodzieży. Dalej będziemy poprawiać infrastrukturę sportową. Kultura absolutnie nie zostaje na marginesie. Rozbudowa Domu Kultury, przeniesienie UM do budynku po Gimnazjum nr1- ale przede wszystkim, ściąganie inwestorów do Augustowa w celu pozyskiwania dużych pieniędzy. To nasz program w takiej pigułce. Przyszłość naprawdę należy do Augustowa i do mieszkańcówmówił m.in. Wojciech Walulik w swoim wystąpieniu.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów wystąpień z tego wydarzenia.

Red.