Wpłynęło oficjalne potwierdzenie o dofinansowaniu projektu w ramach Transgranicznej Współpracy Litwa-polska 2014-2020.

„ Wzajemna współpraca na rzecz wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej na pograniczu litewsko-polskim.”, tak brzmi pełny tytuł tego projektu.

– W wyniku realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny (między innymi aparatura medyczna dla pacjentów wentylowanych mechanicznie) i wyposażenie do mającego powstać w drugim skrzydle budynku zakładu leczniczo-opiekuńczego, oraz łóżka dla pacjentów i szafki przyłóżkowe na piętro, które jest remontowane obecnie. Poza tym zostanie zakupione wyposażenie gabinetów: psychologa i lekarza, wyposażenie pokoju terapii zajęciowej, wyposażenie administracji, zostanie zagospodarowany teren wokół hospicjum (parki zieleni, drogi komunikacyjne, alejki do spacerowania z pacjentami na wózkach inwalidzkich). Zostanie także zakupiony i zamontowany sprzęt do ćwiczeń dla pacjentów na świeżym powietrzu. Nasz działania dopniemy wybudowaniem ogrodzenie terenu naszej placówki i oświetlenie całej posesji – wymieniała planowane w ramach projektu inwestycje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie Krystyna Wilczewska.

Kwota projektu: 2 374 350, 00 zł. 15% tej kwoty, tj. 356 152, 50 zł finansuje Powiat Augustowski, jako wkład własny do projektu, a 80 %, tj. 1 899 480, 00 zł finansuje Unia Europejska.

Partnerem wiodącym w projekcie jest hospicjum w Augustowie.

Przewidywany termin realizacji projektu: 01.02.2019 r. do 30.09.2020 r.

Jest to drugi projekt polsko-litewski, który będzie realizowało hospicjum w Augustowie.

(i)