W środę, 31 sierpnia 2022 r. odbyły się obrady 54. Sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Obradowano w formie zdalnej i były one transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Zdjęcie: Radni Adam Sieńko i Leszek Cieślik podczas konferencji prasowej 1.09.br., na Rynku Z. Augusta w Augustowie, fot. augustow.org

W porządku obrad znalazły się dwa istotne dla mieszkańców Augustowa punkty dotyczące podwyżek cen za energię cieplną. Pierwszy, to informacja Burmistrza dotycząca przygotowania spółki miejskiej MPEC Giga do sezonu grzewczego i kolejnych podwyżek za energię cieplną, drugi, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyżek za energię cieplną. W imieniu Burmistrza, pod jego nieobecność, informacji udzielał jego zastępca, Sławomir Sieczkowski.

W związku z wczorajszymi wydarzeniami na sesji, radni wnioskujący o jej zwołanie zaprosili dziś (1.09) lokalnych dziennikarzy na konferencję prasową. Na pytanie, dlaczego zwołali tą konferencję, padła odpowiedź:

Dlatego, żeby nie było przekłamań, tak jak w przypadku poprzedniej sesji, gdy zarzucone, że mniejszość zerwała obrady. Żeby dzisiaj nikt nie mówił, że myśmy zwołali sesję, zgłosiliśmy wniosek – projekt uchwały a później go wycofaliśmy. Aby znowu nie zrobiono z nas awanturników, pieniaczy. Chcieliśmy pokazać merytoryczne podstawy takiego zachowania a nie innego, na tej sesji i na poprzedniej.  

W videonagraniu niżej stanowisko radnych Klubu KO przedstawione przez radnych Adama Sieńko i Leszka Cieślika.

|Bart.