Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła nowy konkurs „Na wsi najlepiej – 12  dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”.
Konkurs dotyczący turystyki wiejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. To wyjątkowa tego typu akcja w Polsce, której celem jest identyfikacja, upowszechnianie i promowanie 12 dobrych praktyk na obszarach wiejskich.
Działanie m.in. polega na wyłonieniu 12 najlepszych praktyk w turystyce wiejskiej w 4 kategoriach:
„Wypoczynek u rolnika”,
„Wypoczynek na wsi”,
„Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej”,
„Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich”.
Dobre praktyki nagrodzone w konkursie zostaną objęte specjalną promocją, w ramach której znajdą się: wydawnictwo albumowe w nakładzie 10 tys. egz., reportaże blogerów specjalizujących się w turystyce, artykuły oraz prezentacja na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, a także w mediach społecznościowych.
Zapraszamy na oficjalną stronę, na której znajduje się cała idea, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin jak również dane teleadresowe do biura konkursu:

https://nawsinajlepiej.polska.travel/

www.augustowski.home.pl