3 października 2018r. Prezydium Zarządu Okręgowego PiS w Białymstoku podjęło uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków Prawa i Sprawiedliwości następujących osób:

– Dariusza Szkiłądzia

– Anny Urban

– Leszka Płońskiego

– Dariusza Sudyka

– Sławomira Furmanika

– Wiesławy Chrulskiej.

Podstawą podjęcia wyżej wymienionej uchwały były informacje o kandydowaniu w/w osób z konkurencyjnego komitetu, innego niż Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w jesiennych wyborach samorządowych 2018. Prezydium Zarządu Okręgowego stwierdziło naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 9 Statutu Prawa i Sprawiedliwości, co powoduje utratę członkostwa poprzez wykluczenie.

Jednocześnie należy zauważyć, że postępowanie wymienionych osób jest działaniem na szkodę całego naszego środowiska i ważnych dla Polski projektów realizowanych przez PiS.

Nadużyciem jest także sugerowanie, czy wręcz przedstawianie Wojciecha Walulika, jako osoby cieszącej się poparciem Prawa i Sprawiedliwości.

– Marcin Kleczkowski

Przewodniczący Zarządu Powiatowego

Prawa i Sprawiedliwości