W piątek 22 czerwca br. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego pożegnano odchodzącą na emeryturę z dniem 31 sierpnia Panią mgr Joannę Lisek – dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie. Stanowisko to piastowała przez 20 lat i należy do najdłużej urzędujących  dyrektorów szkół w Augustowie. Słowa wdzięczności, podziękowań i gratulacji przekazali uczniowie, aktorzy z teatru RES Humanae, rodzice, nauczyciele oraz władze samorządowe.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, dziękując podkreślił, że Pani Joanna Lisek wielką wagę przywiązywała do jakości wykonywanych zadań, czego efektem były bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminach maturalnych, zdobywane przez szkołę „Srebrne Tarcze” i wysokie lokaty w ogólnopolskich rankingach liceów ogólnokształcących. Jako doskonały gospodarz i administrator, przyczyniła się do zbudowania przy szkole obiektów sportowych, zmiany wyglądu posesji oraz wymiany ogrodzenia terenu szkoły. Uroczystości  zawsze organizowała  z  najwyższą  starannością, a obchody  jubileuszowe –  z rozmachem.

Nauczyciele i uczniowie w dowód wdzięczności za wieloletnią pracę wręczyli Pani dyrektor statuetkę Grzegorza Piramowicza, patrona I Liceum Ogólnokształcącego.

Dobrze jest odchodząc, wiedzieć że zostawia się szkołę w bardzo dobrej kondycji pod względem wyników nauczania, wysokiego naboru do klas pierwszych,  wewnętrznego i zewnętrznego wyglądu – powiedziała dziękując wszystkim za współpracę Joanna Lisek.

Od 1 września 2018 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie obejmie Pani Anna Sus-Cilulko.

– Starostwo Powiatowe w Augustowie –