na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Licealnej. Wykonane zostały już roboty związane z wymianą gruntu, prace ziemne,  przebudowa kanalizacji deszczowej, podbudowa, w większości zrealizowano też remonty nawierzchni chodników i zatok parkingowych.  Do końca czerwca ma zostać wykonana nawierzchnia bitumiczna jezdni.

W ciągu ul. Licealnej zrealizowano już większość robót rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz ustawiono krawężniki. Niebawem również zostaną wykonane nowe warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni oraz parkingi z kostki betonowej.

Ponadto na ul. Licealnej trwają roboty związane z przebudową i budową linii energetycznych średniego i niskiego napięcia prowadzone przez PGE oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zlecenie Urzędu Miejskiego, gdyż jest to zadanie własne Gminy Miasto Augustów. Po ich zakończeniu zostaną wykonane nowe chodniki oraz roboty wykończeniowe.

Prace na obu ulicach przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wszystkich użytkowników przebudowywanych ulic prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia, które są nieuniknione w trakcie prowadzonych robót.

– Starostwo Powiatowe w Augustowie –