15 maja 2019

Na 13 mln 353 tys. osób nieaktywnych zawodowo, ponad 5 milionów nie pracuje bo nie chce

1 rok temu / 0 comments

Zgodnie z najnowszymi danymi w ostatnim kwartale 2018 r. w Polsce odnotowano 13 mln 353 tys. wszystkich osób nieaktywnych zawodowo. Największą grupę stanowią oczywiście emeryci – informacja portalu Puls HR. Emerytura jest zwieńczeniem drogi zawodowej człowieka i okresem zasłużony odpoczynku, to jest oczywiste i raczej zrozumiałe każdemu. Inaczej jest w przypadku innej – dużej grupy, bo liczącej ponad pięć milionów Polaków (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) w wieku produkcyjnym nieaktywnych zawodowo, nie pracujących i nawet nie szukających pracy. Wiek produkcyjny to wśród mężczyzn 18-64 lata, a w przypadku kobiet – 18-59 lat. Wśród osób biernych zawodowo przeważają kobiety. Częściej, jak twierdzą, wypada … więcej >

Wspaniałe zawody lekkoatletyczne w Suwałkach

1 rok temu / 0 comments

Na stadionie lekkoatletycznym w Suwałkach rozegrany został dzisiaj Półfinał Wojewódzki w lekkiej atletyce, podczas którego zawodnicy zdobywali kwalifikacje do udziału w finale wojewódzkim. Pogoda nie rozpieszczała lekkoatletów, zawody odbywały się przy „obfitych opadach deszczu” – jednak lekkoatleci są przyzwyczajeni do znoszenia deszczu, zimna, upałów i słońca. Zawodnicy UKS Technik Augustów i Ośrodka Lekkiej Atletyki w Augustowie zanotowali po raz kolejny udany start i godnie reprezentowali swoje szkoły. Uzyskane wyniki i miejsca( 1-3) gwarantują udział w imprezie wojewódzkiej. Paulina Haponik 600 m 1 miejsce Wiktoria Banaś 1000 m 1 miejsce Oliwier Zyskowski 600 m 1 miejsce Paweł Kryszyn kula 1 miejsce … więcej >

Remont Miejskiego Domu Kultury i budowa dworca autobusowego w Augustowie, kiedy?

1 rok temu / 0 comments

Jak w obecnej chwili wyglądają prace w UM związane z rozbudową Miejskiego Domu Kultury? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do burmistrza Augustowa, Mirosława Karolczuka. – W czerwcu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na roboty budowlane ze wskazaniem, iż realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania zewnętrznego. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w 2020 r. – tak brzmi podsumowujący fragment odpowiedzi Burmistrza Augustowa. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury” jest ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Augustów. Stanowi przedsięwzięcie kluczowe do realizacji w podobszarze Centrum I – czytamy w odpowiedzi na nasz zapytanie. Dlaczego, ta pilna dla miasta inwestycja nadal tkwi … więcej >

I LO pod patronatem Uniwersytetu

1 rok temu / 0 comments

14 maja podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie Anna Sus Cilulko – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących podpisała porozumienie dotyczące objęcia przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku patronatem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. W imieniu Uniwersytetu porozumienie podpisze prof. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski. Patronat pozwoli uczniom I LO na korzystanie z zasobów intelektualnych Uniwersytetu. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w projektach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych i prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Białostockiego. Podpisane porozumienie przyczyni się do pogłębiania wiedzy uczniów liceum w zakresie historii, edukacji dla bezpieczeństwa, prawa oraz wiedzy o społeczeństwie. … więcej >

Rekrutacja do augustowskich szkół średnich

1 rok temu / 0 comments

Szkoły średnie w Augustowie są przygotowane na przyjęcie wszystkich absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu augustowskiego oraz chętnych z innych powiatów. Szacuje się, że zostanie przyjętych około 950 uczniów. Będą utworzone osobne klasy uczniom, którzy ukończyli gimnazjum i osobne klasy uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową. Zdobycie poszukiwanego i dobrze płatnego zawodu zapewniają szkoły branżowe. Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, do klas wielozawodowych, zostaną przyjęci wszyscy chętni, zarówno po gimnazjum, jak i po szkole podstawowej. W tej szkole będą się także kształcić przyszli elektrycy oraz monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Natomiast … więcej >

Z myślą o pacjentach Hospicjum w Augustowie

1 rok temu / 0 comments

13 maja odbyła się uroczystość przekazania do użytku inwestycji zrealizowanej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. W ramach zadania wykonano remont piętra i łącznika budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17. Dzięki realizacji inwestycji na piętrze utworzono sale dla pacjentów, a w łączniku: salę rehabilitacyjną, kaplicę oraz pomieszczenia administracyjne. Wykonawcą prac była Firma Budowlana Dardom. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie liczby łóżek: o 23 w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i o 5 w Hospicjum Stacjonarnym, dzięki czemu, będzie można starać się o większy kontrakt z NFZ. Fundusze, w wysokości 3,3 mln zł, na remont i modernizację … więcej >