16 czerwca 2019

„Wszystko gra – warsztaty, edukacja, integracja”

4 miesiące temu / 0 comments

Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielony Parasol” zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wszystko gra – warsztaty, edukacja, integracja”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Augustów. Celem tego projektu było umożliwienie zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz stworzenie warunków do rozbudzenia wrażliwości muzycznej oraz zamiłowania do muzyki w różnorodnych jej formach, jak również nabywanie wiedzy i nowych umiejętnościw tym zakresie, a był on skierowany do uczestników i klubowiczów Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie oraz ich rodziców i opiekunów. W ramach projektu miał miejsce wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na bajkę muzyczną „Adonis ma gościa”, z muzyką … więcej >