Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielony Parasol” zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wszystko gra – warsztaty, edukacja, integracja”, współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Augustów.

Celem tego projektu było umożliwienie zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz stworzenie warunków do rozbudzenia wrażliwości muzycznej oraz zamiłowania do muzyki w różnorodnych jej formach, jak również nabywanie wiedzy i nowych umiejętności
w tym zakresie, a był on skierowany do uczestników i klubowiczów Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie oraz ich rodziców i opiekunów.

W ramach projektu miał miejsce wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na bajkę muzyczną „Adonis ma gościa”, z muzyką wykonywaną na żywo. Podczas spektaklu każdy
z odbiorców mógł odpowiedzieć sobie między innymi na pytania: Czy można zaprzyjaźnić się
z kimś, kto wydaje się odmienny? Co jest kluczem do osiągnięcia wielkich celów?

Kolejnym etapem były warsztaty muzyczne, poprowadzone przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – muzyka, rękodzielnika, podczas których uczestnicy mogli na żywo obserwować wykonywanie niekonwencjonalnych instrumentów, między innymi z owoców i warzyw, spróbować swoich sił
w grze na nich oraz poznać inne instrumenty tradycyjne, między innymi okarynę, fletnię Pana, kalimbę.

Uczestnicy wzięli też udział w zajęciach edukacyjnych „W krainie muzyki”, poprowadzonych przez terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie, podczas których mogli  obcować z dźwiękiem i rytmem, interpretować muzykę oraz samodzielnie wykonywać niekonwencjonalne instrumenty z artykułów spożywczych i recyklingowych.

Wszyscy wysłuchali też koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Augustowie, między innymi na fortepianie, flecie poprzecznym, saksofonie, klarnecie, wiolonczeli i akordeonie.

Na koniec odbyły się zajęcia podsumowujące realizację projektu, podczas których uczestnicy podzielili się spostrzeżeniami, refleksjami, doświadczeniami, utrwalili nabytą wiedzę, obejrzeli zdjęcia i nagrania, wypowiedzieli się, jakie osobiste korzyści i rezultaty osiągnęli oraz jakie działania i w jakim zakresie zamierzają kontynuować.

(i)