12 czerwca 2019

Informacja o postępowaniu konkursowym NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ortodoncji dla dzieci i młodzieży

12 miesięcy temu / 0 comments

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż dnia 7 czerwca 2019 r. ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszar kontraktowania M. Suwałki, powiat augustowski, suwalski. Zaplanowano 1 umowę na 1 etat przeliczeniowy tj. 15 000 punktów miesięcznie z okresem obowiązywania umów od 01.08.2019 r. do 30.06.2022 r. Ogłoszone postępowanie wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2019 pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl urzad.augustow.pl

Czy w Radzie Miejskiej Augustowa punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia?

12 miesięcy temu / 1 comments

Coraz więcej zdarzeń pokazuje, że to popularne powiedzenie odnosi się także do sesji i posiedzeń komisji Rady Miejskie w Augustowie. Dbałość o transparentność pracy UM, obrad sesji RM, posiedzeń komisji RM oraz uważne wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców, to słowa chętnie wypowiadane przez kolejnych burmistrzów i radnych. Swojego zadowolenia z wprowadzenia przepisu do ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym obrady rady gminy mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk nie ukrywał poprzedni Przewodniczący RM, a obecny wiceburmistrz Filip Chodkiewicz. Stanowiący wówczas większość w Radzie radni klubu Nasze Miasto wprowadzili transmisje z obrad jeszcze przed wejściem … więcej >

Przeniesienie terminu gry terenowej

12 miesięcy temu / 0 comments

Szanowni Państwo, informujemy, iż ze względu na liczne prośby mieszkańców miasta, termin gry terenowej „Augustów po zmroku” został przesunięty z 15 czerwca na okres późniejszy. O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Serdecznie przepraszamy za wszelkie utrudnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy w innym terminie. APK

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 5/2019 z dnia 31.05.2019r.

12 miesięcy temu / 0 comments

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 31.05.2019r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Augustowie złożonego w dniu 15.03.2019r., uzupełnionego w dniu 18.03.2019r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2514B (ul. Kopernika) w Augustowie w zakresie: jezdni o nawierzchni bitumicznej od 4,0m do 6,0 m, parkingów i zatok postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki brukowej, chodników dla pieszych … więcej >