W poniedziałek (29.07.2019 r.) w Białymstoku odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. W uroczystości udział wziął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk wraz z zastępcą płk. SG Stanisławem Supińskim.

W tym roku przypada 100. rocznica powołania Policji Państwowej. Wojewódzkie uroczystości odbyły się na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Obok Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego udział  w nich wzięli również: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, kadra kierownicza podlaskiej Policji, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, reprezentanci związków zawodowych oraz zaproszeni goście i mieszkańcy miasta.

W trakcie uroczystego apelu wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia państwowe, resortowe i wyróżnienia dla policjantów. Odbyło się także ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Srebrny medal „Za zasługi dla Policji” otrzymał Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisław Supiński.

Policja Państwowa powstała 24 lipca 1919 roku na mocy ustawy sejmowej, która łączyła w jedną formację wszystkie powołane wcześniej formacje policyjne, głównie wywodzącą się z Polskiej Partii Socjalistycznej Milicję Ludową i Policję Komunalną. W wojnie obronnej 1939 roku uczestniczyły jednostki zwarte, złożone z policjantów, powołane na bazie oddziałów rezerwy Policji Państwowej. Po podziale Polski między Rzeszę Niemiecką a ZSRR władze niemieckie wymusiły na funkcjonariuszach podjęcie służby w podległej okupantowi tzw. policji granatowej. Część policjantów zgodziła się na kolaborację z okupantem, jednak znaczna ich część włączyła się w walkę konspiracyjną, tworząc Państwowy Korpus Bezpieczeństwa. Policjanci, jak Jan Piwnik „Ponury”, czy Bolesław Kontrym „Żmudzin” znaleźli się też wśród cichociemnych i dowódców partyzanckich. Na terenie okupacji sowieckiej policjanci byli mordowani, a ich rodziny prześladowane. Po wojnie Policję Państwową zastąpiła Milicja Obywatelska. Do historycznej nazwy powrócono w 1990 roku.

Straż Graniczna i Policja ściśle współpracują w wielu obszarach, szczególnie w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie granicy i w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

 Zdjęcia KWP  w Białymstoku / podlaski.strazgraniczna.pl