Program Augustów Bez Barier, to nowy program Urzędu Miejskiego w Augustowie mający na celu wprowadzenie zmian pozwalający osobom niepełnosprawnym na lepsze funkcjonowanie w mieście. Inauguracja tego programu odbyła się w dniu dzisiejszym (30. lipca 2019 r) podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Program składa się z pięciu elementów, które były przez nas przemyślane i dzisiaj wdrażamy je w funkcjonowanie. Te elementy to:

  • Przejścia bez barier. Do końca bieżącego roku wszystkie przejścia dla pieszych na ulicach miejskich mają być pozbawione barier.
  • Lokal dla organizacji osób niepełnosprawnych.
  • Zwiększenie o 30% środków na funkcjonowanie niepełnosprawnych i osób które pomagają im w codziennym funkcjonowaniu.
  • Dalsze tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych
  • Utworzenie bazy sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

– streścił założenia burmistrz Mirosław Karolczuk.

Po wysłuchaniu potrzeb na spotkaniach z osobami niepełnosprawnymi doszliśmy do wniosku, że należy stworzyć lokal dla tych osób. We wrześniu tego roku osoby niepełnosprawne taki lokal otrzymają. Lokal będzie znajdował się w budynku po Gimnazjum Nr 2, na ulicy Nowomiejskiej 41 i będzie dostępny z poziomu parteru. (…) Liczymy na to, że te miejsce przyczyni się do rozwoju działalności tych osób, i aktywizacja niepełnosprawnych będzie jeszcze w większej formie widoczna w naszym pięknym mieście Augustowie –

mówił w swojej części wystąpienia Kierownik Wydziału Społeczno Administracyjnego, Michał Kotarski.

Po zakończeniu konferencji prasowej, w ramach rozpoczętej współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, mieszkańcom został przekazany bezpłatnie sprzęt medyczny w postacie wózków pokojowych i balkoników ułatwiających poruszanie się. W najbliższych dniach przekazany zostanie jeszcze rower rehabilitacyjny.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami z dzisiejszej konferencji.

Bart. / Augustow.org