Każda osoba niezdolna do pracy jest niepełnosprawna, ale nie każda niepełnosprawna jest z niezdolnością do pracy. Osoby niepełnosprawne mogą być aktywne zawodowo i swobodnie funkcjonować w codziennym życiu. To właśnie z myślą o nich zorganizowaliśmy

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS, by w jednym miejscu mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i NFZ.

W ramach akcji na terenie województwa podlaskiego, w Oddziale ZUS w Białymstoku, a także w Inspektoratach w Suwałkach i Łomży odbyły się wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zainteresowani spotkaniem mogli wraz z bliskimi oraz opiekunami uzyskać kompleksowe informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, przysługujących świadczeń i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

– Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych byli również eksperci Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy informowali o zasadach wyjazdów na leczenia uzdrowiskowe oraz o zdrowym trybie życia. Można było również wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, czy zrobić analizę składu ciała

informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zorganizowaliśmy również spotkanie w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku dla pracowników Stowarzyszenia My dla Innych. Tematem rozmów była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy spotkania mieli do dyspozycji ekspertów z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków.

| ZUS województwa podlaskiego