80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Główne uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej w Gdańsku, rozpoczęły się 1 września na Westerplatte, o godz. 4.45. Obchody centralne w Warszawie, odbyły się na placu Józefa Piłsudskiego. Miał w nich w nich uczestniczyć także Donald Trump, prezydent USA, ale 29 sierpnia odwołał swoją wizytę.

Augustowianie uczcili pamięć ofiar najtragiczniejszego w historii konfliktu zbrojnego składając kwiaty pod pomnikiem „TYM KTÓRZY ODDALI SWE ŻYCIE ZA WOLNĄ I SPRAWIEDLIWĄ OJCZYZNĘ w centrum miasta Tego dnia, można było spotkać pojedyncze osoby zatrzymujące się na dłużej przy pomniku poświęconym temu konkretnemu wydarzeniu. To pomnik NIGDY WIĘCEJ WOJNY, który powstał na gruzach bunkra obronnego, w bezpośrednim sąsiedztwie zapory wodnej na Kanale Bystrym. Starsi mieszkańcy pamiętają, że właśnie w tym miejscu przez szereg lat odbywały się uroczystości upamiętniające ten tragiczny okres w historii Polski i świata. Napis na tablicy pomnika głosi – „ POLEGŁYM W II WOJNIE ŚWIATOWEJ CÓRKOM I SYNOM ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ – RODACY.

Pod tekstem zamieszczamy krótka relację z wydarzenia na Rynku Z. Augusta.

|Bart.

Zdjęcia i audio: Wojciech Piotrowicz

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany