Z okazji Dnia Wolontariusza, dziś (5 grudnia 2019 r.) w augustowskim Kinie Iskra o godz. 13.40, rozpocznie się spotkanie wolontariuszy i ich opiekunów. Program tego tego wydarzenia przewiduje m.in. przemówienia i życzenia okolicznościowe, wręczenie wyróżnień i dyplomów oraz seans filmowy pt: „Był sobie pies.

Relację ze spotkania zamieścimy na naszej stronie.

Kto zajmuje się wolontariatem? Wolontariuszami w Polsce są w równym stopniu kobiety i mężczyźni. Ponad połowę ochotników stanowią łącznie osoby młode, do 26 roku życia (21%) i osoby z wykształceniem wyższym (30%). Większość podejmuje się wolontariatu raczej sporadycznie, angażując się m.in. w działania na rzecz innych osób, grup społecznych lub zwierząt, w inicjatywy lokalne czy zagraniczne, w myśl swoich zainteresowań, chęci poznawania, gromadzenia doświadczeń i spędzania czasu wspólnie z innymi ludźmi. Tego wyzwania podejmuje się statystycznie co piąty Polak. 5 grudnia razem z nimi obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu (International Volunteer Day, IVD).

Święto zostało zaproponowane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 roku w celu zwiększenia świadomości na temat roli wolontariuszy w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz zainspirowania większej liczby ludzi do idei dobrowolnego zaangażowania. Dla związanych z wolontariatem osób i instytucji to z kolei okazja, żeby uczcić włożoną pracę, czas i umiejętności, opowiedzieć o swoich osiągnięciach i doświadczeniach na szerszym forum publicznym. 

Rodzajów wolontariatu może być mnóstwo. W polskich mediach społecznościowych i prasie najczęściej mówi się o opiece nad zwierzętami, pomocy chorym czy potrzebującym ludziom, opiece nad dziećmi, zaangażowaniu w imprezy masowe (niekoniecznie charytatywne), zbiórki i akcje publiczne czy działania w ramach organizacji pozarządowych.

Wśród jego form warto wymienić również aktywność na rzecz środowiska lokalnego, edukacji, wspierania postaw obywatelskich lub rozwiązań ekologicznych, ochrony praw człowieka czy inicjatyw pokojowych. Poprzez uczestnictwo, pracę fizyczną i umysłową, interwencje, obserwacje czy świadczenie profesjonalnych usług doradczych. Coraz chętniej także firmy decydują się na wolontariat pracowniczy, w ramach którego już współpracująca ze sobą grupa wykorzystuje swój potencjał do realizacji niekomercyjnego przedsięwzięcia o dobroczynnym charakterze.

Na popularności zyskuje też e-wolontariat, czyli zdalna nieodpłatna praca w sieci, polegająca na przykład na projektowaniu, administrowaniu, także poradnictwie, pisaniu ekspertyz, wniosków czy artykułów, promowaniu czy prowadzeniu badań /ekokalendarz.pl/

|Bart.