Dnia 6 czerwca 2019 roku w Regionalnym Centrum Rekreacji „KAKTUSIK” w Augustowie odbył się IV Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością – „Na folkową nutę” – Augustów 2019.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielony Parasol” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie, ul. Tytoniowa 12.

W IV Przeglądzie wzięły udział współpracujące ze Środowiskowym Domem Samopomocy placówki, ośrodki i stowarzyszenia, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy MOPR w Suwałkach,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod kasztanami” w Ełku,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy MOPR w Białymstoku,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas w Białymstoku,
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach,
 • Dom Pomocy Społecznej w Augustowie,
 • Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie,
 • Świetlica MOPS „Nasza Ostoja” w Augustowie
 • oraz reprezentacja gospodarzy.

Grupy artystów przedstawiły przygotowane prezentacje wokalne, taneczne czy teatralne pod wspólnym hasłem – „Na folkową nutę”. Wszystkie wykonania publiczność nagradzała gromkimi brawami, niejednokrotnie wzruszając się do łez pięknym śpiewem i choreografią artystów na scenie. Wydarzenie to było skierowane nie tylko do osób z niepełnosprawnością, ale również do rodziców, rodzin, sympatyków, przedstawicieli władz samorządowych oraz mieszkańców miasta, ponieważ dotychczasowe doświadczenia pokazują, że najlepszym sposobem na przełamywanie wszelkich barier jest wspólna zabawa.

Po występach, wręczeniu nagród oraz posiłku wszyscy uczestnicy, rodzice, opiekunowie oraz zaproszeni goście wspólnie bawili się na biesiadzie oraz integracyjnej dyskotece.

IV Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością – „Na folkową nutę” – Augustów 2019, zorganizowany został w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Zielony Parasol” zadania publicznego „Wspólnie możemy więcej – aktywni i wzmocnieni”, współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z.K.