Kanał Augustowski jest tematem wiodącym wielu publikacji prasowych i utworów literackich. Jest on także obiektem zainteresowania producentów filmowych i fotografów. Uroki kanału Augustowskiego i jego historia utrwalone zostały już na wiele sposobów. Najczęściej są to proste informatory przygotowane z myślą o turystach odwiedzających Pojezierze Augustowsko-Suwalskie, ale – są też publikacje o dużej wartości artystycznej i historycznej.

Kilka dni temu, nakładem wydawnictwa Paśny Buriat, ukazała się książka Macieja Ambrosiewicza, kierownika Muzeum Wigier w Wigierskim Parku Narodowym, pt. „Kanał Augustowski i okolice”. Tą książkę, z całą pewnością zaliczmy do tej drugiej grupy. Maciej Ambrosiewicz, znakomity znawca tematu, proponuje wszystkim cudowną podróż w przestrzeni, z biegiem Kanału Augustowskiego, ale też i w czasie, w głąb historii.

Wybudowany w latach 1824–1839 Kanał Augustowski jest jedną z głównych atrakcji turystycznych północno-wschodniej Polski. Co roku po kanale statkami Żeglugi Augustowskiej pływa ponad sto tysięcy turystów. Wokół kanału bywa ich jeszcze więcej. Płynący leniwie od jeziora do jeziora, przez Puszczę Augustowską, stał się wizytówką i znakiem rozpoznawczym regionu. Kanał Augustowski to także droga prowadząca z Polski na Białoruś i z Białorusi do Polski. 
W wielu przewodnikach pisze się o nim jako o cudzie techniki, unikatowym w skali europejskiej dziele budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z cudem? Czy Kanał Augustowski był inwestycją trafioną? Jaka była historia powstania i w jaki sposób zmieniało się jego znaczenie na przestrzeni dwustu lat? Wreszcie, jakich wydarzeń był świadkiem i jakie tajemnice skrywają jeszcze, porośnięte Puszczą Augustowską, brzegi kanału? 
Na te wszystkie pytania, a także na wiele innych, znaleźć można odpowiedź w tej książce. Znakomitym dopełnieniem tej opowieści są przepiękne, kolorowe fotografie autorstwa podróżnika i fotografa, Piotra Malczewskiego. 

Osobom zainteresowanym jej kupnem podpowiemy, że w Augustowie jest dostępna w Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku Zygmunta Augusta i w księgarni Atena. Jeżeli ktoś miałby bliżej do Płaskiej niż do Augustowa, to może kupić omawianą książkę w tamtejszej Informacji Turystycznej.

Bart.

Autor: Maciej Ambrosiewicz

Tytuł: Kanał Augustowski i okolice

Wydawca: Paśny Buriat, Kielce 2019 

Numer ISBN: 978-83-949505-6-9

Format: 165×240

Oprawa: twarda

Liczba stron: 168

Książka kolorowa, z fotografiami Piotra Malczewskiego

O AUTORZE 
Dr Maciej Ambrosiewicz (ur. w 1963 r. w Suwałkach) – konserwator zabytków, muzealnik i regionoznawca. Kieruje zespołem Muzeum Wigier w Wigierskim Parku Narodowym. Nadzorował prace konserwatorskie przy wielu obiektach zabytkowych. Od dwudziestu lat, czyli od chwili założenia, jest prezesem Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. 
Autor kilkudziesięciu prac z zakresu ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego. Od kilku lat pracuje na rzecz wpisania Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego publikacje z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego były nagradzane i wyróżniane przez Ministra Kultury i Sztuki oraz Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Autor i współautor wielu książek (m.in. Wigry. Historia miejsca i ludzi, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Paśny Buriat w 2018 r.)  i artykułów oraz opracowań naukowych. Redaktor naczelny kwartalnika „Wigry”. Autor i współautor kilkudziesięciu wystaw stałych i czasowych oraz scenariuszy, m.in. do sali edukacyjnej w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi, Muzeum Środkowej Odry w Nowej Soli, Muzeum Parku Narodowego „Ujście Warty” w Słońsku i Biebrzańskiego Parku Narodowego.