Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie zaprasza wszystkich twórców amatorów, do udziału w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Amatorskiej Augustów 2022.

Prace prosimy dostarczać:

  • Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie,
  • ul. Hoża 2A,
  • Augustów,
  • do dnia 30.07.2022w dni robocze.

W CZERWCU W GODZ. 13-20, W LIPCU 8-16.

Telefon: 87 643 52 83

|ODK SM w Augustowie