Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na plakat „Nigdy więcej wojny”.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół średnich Augustowa oraz powiatu augustowskiego. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w tym roku 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, która zmieniła oblicze świata.


Celem konkursu jest:

– upowszechnienie znajomości historii wśród młodzieży,

– rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowania patriotycznego oraz wrażliwości artystycznej,

– rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów.

Warunki uczestnictwa:
– każdy uczestnik może dostarczyć jedna pracę,
– tematyka – uwiecznienie w formie plastycznej organizacji, postaci lub wydarzeń związanych z II wojną światową – technika wykonania prac jest dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa, akwarela, kredki, collage, wycinanki itp.).
– format wykonania pracy nie może przekraczać 50 x70 cm
– wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać :
Imię i nazwisko autora pracy
Klasę i nazwę szkoły
Imię i nazwisko opiekuna
Prace konkursowe i podpisaną Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu) prosimy dostarczyć do 31.10.2019 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie.
Oceny prac dokona specjalnie powołane jury.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2019 roku.
Konkurs zostanie zakończony wystawą.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 87 643 39 22.

Zapraszamy