Przy okazji prezentacji poszczególnych pogwarkowych tomików przypominałam historię Niedzielnych Pogwarek Poetyckich przy Herbatce organizowanych w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej APK w Augustowie. Na koniec w wielkim skrócie pragnę opowiedzieć o trzech ostatnich pogwarkach, które nieszczęśliwie przypadły na okres epidemii covidowej.

Ciesząc się z 23 naszego spotkania literackiego w lutym 2020 roku zatytułowanego „O herbacie przy herbatce”, czytając wiersze i podziwiając pełną uroku wystawę prac malarki Małgorzaty Busińskiej, nie przypuszczałyśmy, że będzie ono ostatnim w normalnych czasach. Spotkania XXIV i XXVI nie odbyły się. Jedynie zebrane przez nas wiersze i prace plastyczne pozwoliły na opracowanie tomików poetyckich i pokazanie ich na portalach internetowych oraz na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej APK w Augustowie, a jedynie niektóre z prace z zaplanowanych wystaw Zenona Wojciecha Stankiewicza, Krystyny Gudel i Lucyny Jakubiak-Poręby zamieściłyśmy we wkładkach do tomików, a pierwsze z nich również w „Przeglądzie Powiatowym”. Spotkanie XXV (jubileuszowe) ze względu na covid zmuszone byłyśmy z koleżanką bibliotekarką Anną Oleksy przenieść ze względu na obostrzenia do większego lokalu niż w Filii nr 2 MBP APK przy ul. Komunalnej. Pod swój dach przyjął nas Osiedlowy Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie, za co bardzo dziękujemy Dorocie Bujnowskiej – Kierownik tegoż ośrodka kultury. Pandemia nie pozwoliła nam na organizację wystawy Leonardy Szubzdy. Niektóre z jej prac zamieściłyśmy we wkładce do tomiku i Internecie. Nasze spotkanie odbywało się w tle będącej wtedy w lokalu Powiatowej Wystawy Twórczości Amatorskiej.

     XXIV spotkanie pogwarkowe „Głód” miało odbyć się w czerwcu 2020 roku. Towarzyszyć mu miały dwie wystawy. Pierwsza – malarstwa olejnego na płótnie malarza Zenona Wojciecha Stankiewicza z Augustowa oraz druga poetki i kolekcjonerki Krystyny Gudel z Suchowoli pokazująca jej kolekcję ołówków pochodzących z różnych miejsc w kraju i na świecie nie odbyły się ze względu na epidemię. Na plakatach i okładce tomiku o tytule Głód… Wiersze znajduje się obraz Zenona W. Stankiewicza (olej na płótnie) z przedstawieniem dawnej kapliczki przy łące. Inspiracją do wyboru tematu XXIV spotkań była dla mnie książka Tomasza Trzcińskiego Zapomniany świat. Klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu. Czy jesteśmy skazani na bezradność? zawierająca dodatek ze scenariuszami lekcji dotyczących problemu głodu, z przeznaczeniem dla przedszkolaków oraz uczniów, autorstwa poetki i pedagoga Małgorzaty Szczeciny. Zamieszczono w nim utwory 29 poetów (według kolejności publikacji): Joanny Pisarskiej, Leonardy Szubzdy, Bożeny Diemjaniuk, Jerzego Sikory, Ireny Batury, Ireny Słomińskiej, Małgorzaty Szczeciny, Alicji Bolińskiej, Grażyny Cylwik, Anny Czartoszewskiej, Bogusława Falickiego, Katarzyny Grabowskiej, Krystyny Gudel, Teresy Kaczorowskiej, Jana Saczki, Krystyny Walickiej, Piotra Waldemara Wiśniewskiego, Lucyny Jakubiak-Poręby, Józefy Drozdowskiej, Reginy Kantarskiej-Koper, Lucyny Karnej, Bożeny Klimaszewskiej, Czesława Kowalewskiego, Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej, Celiny Mieńkowskiej, Anny Moczek, Ewy Jolanty Wojtków, Małgorzaty Zachorowskiej-Falickiej i Kazimierza Słomińskiego (fraszki). Zbiór rozpoczyna wiersz „Głód Słowa” Joanny Pisarskiej, zaś kończy relacja Krystyny Gudel o jej kolekcji ołówków z fotografiami tychże fotografika Mateusza Gudela. Znajdują się w nim również fotografie krów spotkanych w czasie wędrówek autorstwa Józefy Drozdowskiej i obrazy olejne Zenona Wojciecha Stankiewicza. W tomie znajduje się również wkładka z pięcioma obrazami artysty.

   Kolejne, XXV, spotkanie pogwarkom 4 października 2020 r. zatytułowane „Augustowskie statki” ze względu na obostrzenia covidowe miało miejsce w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie. Nie było zaplanowanej na ten czas wystawy prac plastycznych poetki i zarazem plastyczki Leonardy Szubzdy z Sokółki. Prace jej (frotaże, kolaże i rysunki wykonane techniką komputerową) zostały zamieszczone we wkładce do tomiku. Na okładce zbioru znajduje się zaś wykonane przez Barbarę Gałczyńską zdjęcie statku Swoboda płynącego po Jeziorze Białym. W tomiku zatytułowanym Rejs augustowskim statkiem… Wiersze utworom poetyckim towarzyszą fotografie tutejszych gondoli, katamaranów i statków autorstwa: Jadwigi Koniecko, Małgorzaty Zachorowskiej-Falickiej, Janiny Osewskiej, Józefy Drozdowskiej i Krzysztofa Anuszkiewicza. Autorami wierszy są: Wanda Łomnicka-Dulak, rozpoczynająca zbiór „Kołysanką jeziorną”, Joanna Pisarska, Jolanta Maria Dzienis, Krystyna Gudel, Barbara Gałczyńska, Alicja Bolińska, Grażyna Cylwik, Katarzyna Grabowska, Lucyna Karna, Bożena Klimaszewska, Celina Mieńkowska, Anna Moczek, Jan Saczko, Krystyna Walicka, Piotr Waldemar Wiśniewski, Bogusław Falicki, Małgorzata Zachorowska-Falicka, Tadeusz Trojanowski, Regina Kantarska-Koper, Józef Suchocki, Krystyna Zawadzka, Waldemar Paweł Pieńkowski, Urszula Krajewska-Szeligowska, Lucyna Jakubiak-Poręba, Józefa Drozdowska, Irena Batura, Anna Czartoszewska, Daniela Polasik, Czesław Kowalewski i kończąca utworem „Zapamiętane” Leonarda Szubza. Dzięki Lidii Alicji Karpińskiej i Bożeny Szumskiej-Niewiadomskiej – nauczycielkom Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie mogliśmy wysłuchać minikoncertu na keyboardzie pianisty Grzegorza Sobczaka.

Ostatnie, XXVI, Niedzielne Pogwarki Poetyckie przy Herbatce, ze względu na szerzącą się epidemię zrealizowały się jedynie w tomiku poetycko-plastycznym. Nie doszło do spotkania literackiego poświęconego kwiatom, a miast wystawy kompozycji kwiatowych Lucyny Jakubiak-Poręby kilka prac artystki znalazło się we wkładce dołączonej do zbioru zatytułowanego Kwiaty, które znamy z imienia. Wiersze. W tomiku zaprezentowało się 48 autorów utworów poetyckich. Są to (według alfabetycznego wykazu miejscowości, z których pochodzą): Irena Batura, Tadeusz Dawidejt, Bożena Diemjaniuk, Józefa Drozdowska, Barbara Gałczyńska, Lucyna Jakubiak-Poręba, Celina Mieńkowska, Janina Osewska, Jan Saczko, Urszula Sieńkowska-Cioch, Janusz Sowiński, Erazm Stefanowski, Krystyna Walicka, Krystyna Zawadzka, Anastazja Michalina Banasiak, Apoloniusz Ciołkiewicz, Grażyna Cylwik, Jolanta Maria Dzienis, Regina Kantarska-Koper, Joanna Pisarska, Maria Roszkowska, Irena Słomińska, Kazimierz Słomiński, Tadeusz Trojanowski, Anna Moczek, Teresa Kaczorowska, Jerzy Sikora, Ewa Jurkiewicz, Józef Zenon Budziński, Regina Świtoń, Daniela Polasik, Beata Bronakowska, Urszula Krajewska-Szeligowska, Małgorzata Dorota Pieńkowska, Waldemar Paweł Pieńkowski, Alicja Bolińska, Bożena Klimaszewska, Wanda Łomnicka-Dulak, Anna Czartoszewska, Leonarda Szubzda, Krystyna Gudel, Katarzyna Grabowska, Piotr Waldemar Wiśniewski, Józef Suchocki, Bogusław Falicki, Hanna Karp, Małgorzata Zachorowska-Falicka i Dorota Jagodzińska. Została opublikowana również muzyka Grzegorza Sobczaka do wiersza Bożeny Diemjaniuk „Kwiat szkarłatny zakwitł”. Wiersze w zborze przeplecione zostały pracami plastycznymi autorów: MałgorzatyZachorowskiej-Falickiej, Agnieszki Urszuli Cioch, Katarzyny Grabowskiej, Jadwigi Wijaty, Bożeny Klimaszewskiej, Krystyny Żelewskiej-Mirskiej, Małgorzaty Busińskiej, Marii Roszkowskiej, Reginy Kantarskiej-Koper, Zenona Wojciecha Stankiewicza, Renaty Rybsztat, Zdzisława Rutkowskiego, Barbary Ostaszewskiej, Barbary Milanowskiej, Celiny Mieńkowskiej, Jadwigi Koniecko, Barbary Gałczyńskiej, Józefy Drozdowskiej i Krzysztofa Anuszkiewicza.

Tomem tym zakończyłyśmy naszą przygodę poetycko-plastyczną. Podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Niedzielnych Pogwarek Poetyckich przy Herbatce i tym, którzy w różnorodny sposób nam pomagali ze szczególnym uwzględnieniem Małgorzaty PieńczykowskiejKierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej APK w Augustowie oraz słuchaczy i czytających wiersze zamieściłam w tekście: „Sprintem przez historię Niedzielnych Pogwarek Poetyckich przy Herbatce (od XV do XXIII)”.

Został on opublikowany przez Zbigniewa Bartoszewicza na portalu Augustow.org 16 lipca br. pod linkiem https://augustow.org/2022/sprintem-przez-historie-niedzielnych-pogwarek-poetyckich-przy-herbatce-od-xv-do-xxiii/. Zapraszam do lektury.

Wspomnę jedynie, że podobnie jak we wcześniejszych Pogwarkach plakaty na spotkania w ostatnim okresie projektowała Renata Rybsztat, tomiki redagowałyśmy we dwie, czyli Leonarda Szubzda i Józefa Drozdowska, a drukowała je na bibliotecznej drukarce Krystyna Bakuniewicz, zaś organizowałyśmy je wspólnie z Anną Oleksy. Ze względu na pandemię miałam przyjemność prowadzić jedynie XXV wieczór pogwarkowy.

                                            Józefa Drozdowska

Lista autorów, których wiersze i prace plastyczne zostały opublikowane w tomikach pogwarkowych od I do IV

Lista autorów, których wiersze i prace plastyczne opublikowano w tomikach XIV-XVI