Na podstawie art. 8a ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294), przesyłamy w załączeniu zaktualizowaną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

|Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwo Powiatowe w Augustowie

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa stan na dn 18.11.2019 do pobrania TUTAJ >>>