Za 2,5 mln zł w Augustowie powstanie nowoczesny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską. PSZOK powstanie przy dawnym wysypisku przy ul. Transportowej. Już wkrótce powstaną tam boksy technologiczne do kompletacji dostaw wysokotonażowych, place manewrowe, obiekt administracyjno-socjalny oraz kontenery techniczne. Podpisanie umowy na budowę PSZOK-u w Augustowie odbyło się w obecności Burmistrza Augustowa Mirosława Karolczuka, Prezesa spółki BIOM Mirosława Bałakiera oraz wykonawcy inwestycji, czyli białostockiej firmy DARTOM Skup, Sawicki sp. j.

źródło fotografii: http://biom-recykling.pl

Chronimy mieszkańców przed rosnącymi kosztami

– Podejmujemy szereg działań, aby uchronić mieszkańców Augustowa przed rosnącymi kosztami gospodarki odpadami jakie obserwujemy w innych częściach kraju – to najważniejsza korzyść związana z budową punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Cieszą się z finalizacji przedsięwzięcia. To kolejny element poprawy funkcjonowania systemy gospodarowania odpadami. Nowoczesny PSZOK w Augustowie to krok w dobrym kierunku. Augustowski samorząd zabiegał o tę inwestycję od kilku lat. Nie można zapominać o innych zaletach takiego rozwiązania. PSZOK nie wywiera negatywnego wpływu na otoczenie – mieszkańcy nie muszą obawiać się przykrego zapachu czy rozrzuconych śmieci. To nowoczesne rozwiązanie, które wspiera dbałość o środowisko – powiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk

Bliżej = taniej

W całym kraju rosną ceny za wywóz śmieci. Nowa inwestycja w Augustowie pozwoli zahamować tempo podwyżek. PSZOK powstanie w miejscu dawnego wysypiska – nie trzeba się jednak obawiać dokuczliwych zapachów czy złego wpływu na otoczenie. Nowoczesne rozwiązanie nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko. Dotychczas odpady komunalne były wywożone do Dolistowa i Koszarówki. W przypadku tej ostatniej to niemal 100 km w obie strony.

Nowy PSZOK pozwoli też zredukować koszty obecnego PSZOK zlokalizowanego w siedzibie PT NECKO przy ul. Komunalnej poprzez skrócenie drogi transportu odpadów. Rozważana jest też zmiana terminarza odbioru odpadów. Obecnie odpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych również w soboty. Po wybudowaniu nowego PSZOK zakłada się odbiór odpadów wyłącznie od poniedziałku do piątku, tak aby w weekendy wyeliminować np. związany z tym poranny hałas.

Współpraca buduje

To kolejna inwestycja, która pozwoli na poprawę gospodarki odpadami. Miasto Augustów jest członkiem Związku Komunalnego „Biebrza”. Ponad dwadzieścia gmin regionu wspólnie tworzy jednolity system gospodarki odpadami w celu obniżenia kosztów.

W ramach działalności związku, w Augustowie wybudowano już Stację Przeładunku Odpadów, a teraz powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Samorządy Związku Komunalnego „Biebrza” prowadzą w tym obszarze wspólną politykę. Współpraca ma na celu ograniczenie wydatków i zapobiegnięcie podnoszeniu opłat mieszkańcom gmin zrzeszonym w związku.

Dodatkową korzyścią jest fakt, iż podatki płacone w związku z funkcjonowaniem PSZOK będą wpływać do miejskiej kasy – to dodatkowy argument w zabieganiu o lokalizację inwestycji właśnie w Augustowie.

|Urząd Miejski w Augustowie