Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.

Tematem posiedzenia będzie:

Omówienie stałej organizacji ruchu na ul. Rybackiej.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

Aleksandra Kleczkowska