Znamy już listę projektów, na które będzie można głosować w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji mieszkańcy będą mogli oddać głos na jeden z 15 projektów. Głosowanie potrwa od 15 do 28 listopada. Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszej połowie grudnia.

– Drodzy Mieszkańcy, serdecznie zachęcam do udziału w głosowaniu w Augustowskim Budżecie Obywatelskim – apeluje burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. – Każdy głos jest ważny i ma realny wpływ na rozwój miasta – dodaje burmistrz.

Na wybrany projekt będzie można oddać głos elektronicznie poprzez stronę www.zmieniamy.augustow.pl lub w sposób tradycyjny, wypełniając kartę do głosowania w:

  • Urzędzie Miejskim, przy ul. 3 Maja 60,
  • Miejskim Domu Kultury, przy Rynku Zygmunta Augusta 9,
  • Pływalni Miejskiej,przy ul. Sucharskiego 15,
  • ATBS Kodrem, przy ul. Komunalnej 2.

Głosować można również korespondencyjnie przesyłając kartę do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie. Należy pamiętać, że liczy się data wpływu do Urzędu.

Więcej informacji na stronie www.zmieniamy.augustow.pl lub pod numerem telefonu 87 643 80 59.

Lista projektów, na które można oddać głos:

1. Doposażenie siłowni zewnętrznej ,,Osiedle Koszary” w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach

Projekt polega na doposażeniu istniejącej siłowni zewnętrznej w 3 urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach.

Szacunkowy koszt projektu: 39 622,00 zł

2. Augustowskie Rowerowe Stacje Serwisowe

Projekt polega na zakupie i instalacji 3 samoobsługowych stacji napraw rowerów wyposażonych w podstawowe narzędzia i akcesoria. Stacje zostaną zamontowane przy Rynku Zygmunta Augusta (przy Atolu), Miejscu Obsługi Rowerzystów nad rzeką Nettą i Plaży Miejskiej (w okolicach Amfiteatru).

Szacunkowy koszt projektu: 16 400,00 zł

3. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci ,,Ustronie przy Kanale”

Projekt polega na zakupie i montażu 8 urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 1 urządzenia placu zabaw dla dzieci, ławek, kosza na śmieci i tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń z siłowni.

Szacunkowy koszt projektu: 87 800,00 zł

4. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie powiatowej drogi miejskiej nr 2563 B ul. Wypusty od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Torfową

Projekt polega na utworzeniu ciągu pieszo – rowerowego na odcinku ok. 275 m od ul. Torfowej do ul. Konwaliowej.

Szacunkowy koszt projektu: 300 000,00 zł

5. Serce na mapie Augustowa

Projekt polega na zakupie 8 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) i instalacji w miejscach publicznych. Urządzenia zostaną zamontowane w parku przy Szkole Muzycznej, przy Stadionie Miejskim, Amfiteatrze, placu zabaw przy ul. Rybackiej, budynku Miejskiego Domu Kultury, basenie miejskim, siłowni zewnętrznej przy plaży Bielnik, budynku przy ul. 3 Maja 25.

Szacunkowy koszt projektu: 95 000,00 zł

6. Activity Park – Śródmieście

Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci z 7 urządzeniami oraz budowie siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń na działce przy I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

Szacunkowy koszt projektu: 194 500,00 zł

7. Augustowski Mural

Projekt polega na wykonaniu artystycznego muralu na ścianie miejskiego budynku.

Szacunkowy koszt projektu: 25 000,00 zł

8. Sterylizacja 2020

Projekt polega na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich.

Szacunkowy koszt projektu: 50 000,00 zł

9. Odnowa zieleni w parku przy Rynku Zygmunta Augusta

Projekt polega na założeniu w parku nowych trawników w miejscach zdegradowanych, nieporośniętych trawą obszarów.

Szacunkowy koszt projektu: 100 000,00 zł

10. ,,AKTYWNE BORKI” Teren rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowy dzielnicy BORKI

Projekt polega na wykonaniu utwardzonej drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej, w tym wiaty solarnej ze stołem i ławkami, wiaty drewnianej z miejscem do grillowania, stołem betonowym do tenisa stołowego, boiskiem do koszykówki.

Szacunkowy koszt projektu: 379 880,00 zł

11. Linarium na Borkach

Projekt polega na wyposażeniu terenu rekreacyjnego przy tzw. plaży Bielnik w Linarium ze zjeżdżalnią wraz z 4 urządzeniami placu zabaw.

Szacunkowy koszt projektu: 395 000,00 zł

12. Tyrolka

Projekt polega na zakupie i montażu urządzenia do zjazdu na linie na odległość ok. 30 m przy ul. Zarzecze, w okolicach Amfiteatru.

Szacunkowy koszt projektu: 44 500,00 zł

13. Augustowska Łąka Kwietna

Projekt polega na utworzeniu łąki kwietnej w pasie drogowym prowadzącym do Amfiteatru oraz na plażę POSTiW.

Szacunkowy koszt projektu: 45 000,00 zł

14. 3 koncerty – Rock, Hip Hop, Disco Polo

Projekt polega na organizacji 3 koncertów różnych gatunków muzycznych. Artystów wybiorą mieszkańcy w internetowym głosowaniu.

Szacunkowy koszt projektu: 180 000,00 zł

15. Siłownia zewnętrzna w dzielnicy Limanowskiego

Projekt polega na wybudowaniu siłowni zewnętrznej z 4 urządzeniami przy bulwarze nad Kanałem Bystrym.

Szacunkowy koszt projektu: 31 953,00 zł

|UM Augustów