W internetowym głosowaniu opowiedziało się za tym 526 osób, czyli niemal dwie trzecie głosujących.

Teraz sprawą zajmą się miejscy radni. Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz wylicza, że głosy oddało 811 osób.

Głosujący to augustowianie w szerokim przedziale wiekowym od 25 do 65 lat. Czyli podobnie jak w budżecie obywatelskim. Przeciwko wprowadzeniu strefy było tylko 35 procent z nich.

Chodkiewicz podkreśla, że sam jest zwolennikiem przywrócenia zlikwidowanych w 2017 roku opłat.

Główna korzyść z płatnych parkingów to rotacja aut na parkingach. Dzięki temu są wolne miejsca. Dodatkowo miasto oszczędza na letnim i zimowym utrzymaniu tego terenu, bo zajmuje się nimi firma obsługująca parkomaty.

Strefa może działać już w sezonie letnim. Wcześniej uchwałę o wprowadzeniu opłat podjąć muszą miejscy radni. Dopiero wtedy urzędnicy ogłoszą przetarg, który wyłoni firmę do prowadzenia strefy. | red: mik

autor: Marcin Kapuściński / radio.bialystok.pl

Przypomnijmy, że w poprzedniej sondzie internetowej na ten temat, którą uruchomił augustowski samorząd głosowało prawie pół tysiąca osób. Większość, bo 58 %, nie chce płacić wcale za parkowanie w mieście, a 42 % było za przywróceniem opłaty. Spośród nich 46 % opowiadało się za całoroczną strefą płatnego parkowania, 14 procent za półroczną, a 40 % za opłatą w lato. Zdaniem Filipa Chodkiewicza, ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie, taki wynik powinien skłonić rajców przynajmniej do tymczasowej rezygnacji z poboru opłat.

(Zb.B.)