Rusza konkurs na najpopularniejszy publiczny post w portalach społecznościowych promujący instalację #AUGUSTÓW

Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do udziału w konkursie na najpopularniejszy publiczny post w portalach społecznościowych promujący instalację #AUGUSTÓW. Na 10 osób, które zgłoszą najbardziej popularne posty liczone według stanu liczb polubień na stronie miasta Augustowa („Augustów”) na portalu „Facebook.com” na dzień 31 sierpnia 2019 r. czekają nagrody!

Celem konkursu na najpopularniejszy publiczny post w portalach społecznościowych promujący instalację #AUGUSTÓW jest promocja Augustowa poprzez rozpowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej miasta instalacji z napisem: #AUGUSTÓW.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zapozować do zdjęcia pod instalacją #AUGUSTOW, (instalacja znajduje się przy ulicy Portowej) i wstawić wykonane zdjęcie jako komentarz pod postem https://www.facebook.com/Umaugustow/posts/2350992545228241. Post powinien zawierać tylko zdjęcie, na którym widać instalację z napisem #AUGUSTÓW oraz twarz autora postu. Zdjęcie może być selfie lub może być wykonane przez osobę trzecią. Post może zawierać opis słowny jedynie w postaci hashtagu „#AUGUSTÓW”.

10 osób, które zgłoszą najbardziej popularne posty liczone według stanu liczb polubień na stronie miasta Augustowa („Augustów”) na portalu „Facebook.com” na dzień 31 sierpnia 2019 r. otrzymają nagrody – aparaty umożliwiające niemal natychmiastowe wywołanie zdjęcia tzw. „Instax”.

W konkursie może wziąć udział każda osoba. Osoby niepełnoletnie winny być reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych.

Regulamin konkursu na najpopularniejszy publiczny post w portalach

społecznościowych

promujący instalację #AUGUSTOW”

§ 1 Cel Konkursu

Promocja Miasta Augustowa poprzez rozpowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu w

przestrzeni publicznej Miasta instalacji z napisem: #AUGUSTOW, znajdującej się na

ulicy Portowej.

§ 2 Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Augustowa.

§ 3 Uczestnictwo i zasady konkursu

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba.

2. Osoby niepełnoletnie winny być reprezentowane przez przedstawicieli

ustawowych.

3. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz

członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na podany przez

Organizatora adres mejlowy linku do posta spełniającego warunki określone w

regulaminie.

5. Post powinien zawierać tylko zdjęcie, na którym widać instalację z napisem

#AUGUSTÓW oraz twarz autora posta (zdjęcie może być selfie lub może być

wykonane przez osobę trzecią).

6. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za wszelkie prawa autorskie do zdjęcia

umieszczonego w poście, jak też za posiadanie stosownej zgody związanej z

rozpowszechnianiem wizerunku osoby uwidocznionej na zdjęciu.

7. Post może zabierać opis słowny jedynie w postaci hashtagu „#AUGUSTOW”

8. Zwycięzcami konkursu będzie 10 osób, które zgłoszą najbardziej popularne

posty liczone według stanu liczby polubień na stronie miasta Augustowa

(„Augustów”) na portalu „Facebook.com” na dzień 31 sierpnia 2019 r.

9. Zwycięzcy otrzymają nagrody – aparaty umożliwiające niemal natychmiastowe

wywołanie zdjęcia tzw. „Instax”.

10.Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11.Odbiór nagrody następuje osobiście (osoby niepełnoletnie odbioru nagród mogą

dokonać tylko z przedstawicielem ustawowym), a weryfikacja zwycięzcy

polegać będzie na zgodności wizerunku zgłaszającej się osoby z wizerunkiem

osoby znajdującej się na zdjęciu zwycięskiego posta.

12.Informację o przysługującej nagrodzie Organizator prześle na adres mejlowy z

którego otrzymał zgłoszenie posta.

13.Zgłoszone posty muszą być możliwe do zweryfikowania w zakresie ilości

polubień na dzień 31 sierpnia 2019 r.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do dalszego linkowania i rozpowszechniania

postów zgłoszonych w konkursie.

15.Podatek od nagród obciążą zwycięzców konkursu.

16.Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator, w tym kwestie czy dany post

spełnia warunki określone w regulaminie.

UM Augustów

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany