W czwartek 9 Maja w Placówce nr.90 SWAP w Chicago odbyło się spotkanie Weteranów oraz przedstawicieli polonijnych organizacji z Panem generałem Andrzejem Pawlikowskim i Panem pułkownikiem Lechem Kowalskim.

Podczas spotkania byli obecni:

  • Weterani Drugiej Wojny Światowej z 2-go Korpusu gen. Władysława Andersa – Jan Muniak, Mieczysław Latuszek, i Władysław Świerczyński
  • Vice Konsul – Piotr Semeniuk
  • Prezydent Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois – Michael Niedziński
  • Dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej – Andrzej Gędłek
  • Vice prezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois – Bogdan Strumiński
  • Przedstawicielka Związku Harcerstwa Polskiego – hm. Beata Pawlikowska
  • Członkowie grup Rekonstrukcyjnych 2-go Korpusu

Na początku spotkania obecnych gości przywitał Komendant Placówki Andrzej Janczak, a po nim każdy z gości wygłosił krótkie przemówienie na temat swojej działalności.

General Andrzej Pawlikowski opowiadał o swojej historii i pełnionych przez niego funkcjach podczas służby w BOR.

Pułkownik Lech Kowalski przedstawił się jako historyk wojskowości, który wydal kilka książek swojego autorstwa miedzy innymi: Biografia wojskowa generała armii Wojciecha Jaruzelskiego i Biografia generała broni Czesława Kiszczaka.

Spotkanie miało charakter koleżeński „przy kawie i małym poczęstunku”

Wzniesione zostały toasty za Zdrowie Generała , za Ojczyznę i za wszystkich gości a następnie wykonaliśmy kilka pamiątkowych fotografii z naszymi zaproszonymi gośćmi.

Na pożegnanie zostały wręczone dla Pana generała i Pana pułkownika książki SWAP „Czyn Zbrojny Wychodztwa Polskiego w Ameryce”

Autorzy: Andrzej Janczak i Wojciech Świć