Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 t. j. z późn. zm.) od dnia 6 września 2019 r. wszedł obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów. Jej brak lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości (mieszkańcy, firmy), którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni:

  • złożyć w tutejszym Urzędzie deklarację z uwzględnieniem segregacji odpadów,
  • pobrać od firmy odbierającej odpady worki do segregacji,
  • zapoznać się z zasadami segregacji obowiązującymi w Gminie Miasto Augustów, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVI/336/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 czerwca 2017 r. Dokładne zasady segregowania odpadów komunalnych dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiskahttps://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych
  • podjąć trud segregacji w trosce o czyste środowisko i swoje finanse.

|urzad.augustow.pl


ABC segregacji śmieci. Ulotka PDF, sprawdź TUTAJ >>>