W Niedziele 19 maja w Kościele Św. Pryscylli w Chicago o godzinie 10:30 odbyła się uroczysta Msza Św. w Intencji Poległych Żołnierzy i Zmarłych Weteranów 2-go Korpusu Gen. Władysława Andersa oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla żyjących weteranów tej zwycięskiej bitwy

Majestat Rzeczpospolitej reprezentował wicekonsul Piotr Semeniuk. Obecny był wiceprezes wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Bogdan Strumiński.

Przed rozpoczęciem Mszy Św w asyście Stowarzyszenia Przyjaciół Ulanów Polskich im. Gen. Tadeusza Kościuszki w Chicago zostały wprowadzone sztandary

Sztandar SWAP wprowadził komendant 90 Placówki Andrzej Janczak

Sztandar 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty został wprowadzony przez członków grupy rekonstrukcyjnej 5KDP w Chicago

Msze Św. celebrował ks. Daniel Kusa, który przypominając, że obowiązkiem każdego Polaka jest dbanie o pamięć, której oczekiwanym przejawem jest organizowanie rocznicowych spotkań, aby dać świadectwo kolejnym pokoleniom. „Tak jak my dziś tutaj. Wy drodzy żołnierze, wy drodzy reprezentanci naszych stowarzyszeń, pocztów sztandarowych, którzy kultywują, którzy wspominają, którzy nieustannie dbają o pamięć”

Na Mszy obecni byli weterani z 2-go Korpusu gen. Andersa: Mieczysław Latuszek oraz Władysław Świerczyński

Obecni byli:

  • Uczestnik Powstania Warszawskiego Tadeusz Gubała
  • Uczestnik Powstania Warszawskiego Janusz Kus ps.”Orzel”
  • Vice Konsul Piotr Semeniuk
  • Vice Prezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois Bogdan Strumiński
  • Przewodnicząca zarządu ZHP hm. Beata Niebrugge

Msza była bardzo patriotyczna po kazaniu ksiądz poprosił wszystkich o powstanie i wspólne odśpiewanie pieśni „Czerwone Maki na Monte Cassino”

Po uroczystej Mszy udaliśmy się przed główne wejście do Kościoła na wspólne zdjęcie z Weteranami oraz gośćmi z polonijnych organizacji, a następnie udaliśmy się do Placówki nr.90 SWAP „na krótkie spotkanie i mały poczęstunek”

Autorzy: Andrzej Janczak i Wojciech Świć