We wtorek, 26 marca odbyło się kolejne spotkanie robocze przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego w celu ustalenia porozumienia, które w perspektywie kilku lat ma zdecydowanie zwiększyć atrakcyjność naszych jezior dla wędkarzy. Chodzi o zakaz połowu ryb siecią lub niewodem na dwóch augustowskich jeziorach: Necku i Rospudzie, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia populacji ryb.

Podczas spotkania, w którym udział wzięli Teodor Rudnik Prezes Zarządu głównego PZW, Dariusz Dziemianowicz Prezes Zarządu Okręgu PZW w Białymstoku, Wiesław Heliniak Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód, Waldemar Bujkowski pełnomocnik dr Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach oraz Mieczysław Szczerbakow Prezes Koła PZW w Augustowie, Maciej Kaszuba Członek Koła PZW w Augustowie i burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, omawiano warunki zakazu połowu siecią na jeziorach Necko i Rospuda oraz określano zasady zarybiania. Efektem prowadzonych rozmów będzie podpisanie 11 kwietnia umowy ograniczającej połowu siecią w ww. jeziorach.

Wędkarstwo jest popularną formą spędzania czasu wolnego w Augustowie. Przywrócenie atrakcyjności augustowskich zbiorników pozytywnie wpłynie na możliwość rozwoju turystyki wędkarskiej i jest szansą na wydłużenie sezonu turystycznego.

urzad.augustow.pl