Według analiz rynkowych ceny wynajmu mieszkań w Polsce wzrastają. Sposobem na obniżenie wydatków nawet o 1 tys zł. miesięcznie mogą być czynsze w mieszkaniach sfinansowanych z preferencyjnych kredytów społecznego budownictwa czynszowego (SBC) udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Czynsze wynajmu mieszkań idą w górę. Potwierdzają to między innymi raporty AMRON-SARFiN publikowane przez Związek Banków Polskich [1], jak i cykliczne raporty przygotowywane przez portal Bankier.pl [2]. Z analiz BGK wynika, że obecnie w Warszawie za wynajem mieszkania o powierzchni 50 m<sup>2</sup> zapłacimy średnio 2 819 zł miesięcznie. Natomiast czynsz w mieszkaniu sfinansowanym z preferencyjnego kredytu SBC wynosi 1 000 zł.

– Celem programu jest poprawa warunków mieszkaniowych, szczególnie tych osób, których nie stać na zakup mieszkania lub najem komercyjny, ale zbyt zamożnych na mieszkanie gminne. O kredyt mogą starać się TBS-y, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne. Zachęcamy tym bardziej, że czynsze w mieszkaniach sfinansowanych z preferencyjnych kredytów SBC są o kilkadziesiąt procent niższe od rynkowych. – mówi Włodziemierz Kocon, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyty SBC nie zawierają w sobie marży. Na oprocentowanie i jednocześnie na miesięczną stawkę czynszu, ma wpływ wskaźnik WIBOR 3M. Jego hipotetyczne wzrosty do poziomu 2,6 proc. bądź 3,5 proc. nie powodują jednak dużych zmian dla wynajmujących. Prezentuje to poniższa tabela, w której założono, że udział kredytu SBC w koszcie całej inwestycji wynosi 60 proc.

– Poza atrakcyjnym czynszem dla lokatorów kredyty preferencyjne SBC mogą mieć maksymalnie 30-letni okres finansowania i nie wpływają na obciążenie wskaźników długu gminy. Co więcej, projekty realizowane dzięki wsparciu BGK powstają nie tylko w aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach.– dodaje Dariusz Stachera, dyrektor zarządzający pionem programów mieszkaniowych w BGK.

Najbliższy nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów SBC odbędzie się w marcu. W wiosennej edycji do rozdysponowania jest 1,2 mld zł.

-Bank Gospodarstwa Krajowego –