Funkcjonariusze i Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, Słuchacze Szkól Pożarniczych, Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Strażacy Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Weterani Służby Pożarniczej!

Dzień Strażaka to wyjątkowa okazja, żeby do wszystkich Państwa skierować najwyższe wyrazy uznania za zaangażowaną i pełną poświęcenia działalność w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska oraz słowa podziękowania za nieustającą aktywność zawodową, społeczną oraz na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Każdego dnia strażacy zawodowi i ochotnicy realizują coraz trudniejsze i wciąż bardziej odpowiedzialne zadania. Każde z tych zadań motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, do jeszcze większego wysiłku i ofiarności. Współczesna ochrona przeciwpożarowa łączy różne dziedziny, charakteryzuje się nowoczesnością i nieprzerwanym rozwojem, stanowi zarazem silne, ważne i stabilne ogniwo w systemie bezpieczeństwa państwa. Wizerunek polskiego strażaka niezmiennie, od wielu lat, cieszy się społecznym zaufaniem. Ten pozytywny obraz straży pożarnej w oczach opinii publicznej kształtują funkcjonariusze zawodowi i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, jest on dziełem ich determinacji, codziennego trudu i entuzjazmu.

Dzień Świętego Floriana to także szczególna sposobność do refleksji i podsumowań, do podziękowań za stałą gotowość do ochrony życia i zdrowia obywateli. To najważniejszy nasz obowiązek, bo bycie strażakiem to przede wszystkim powołanie i misja, to bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi, ale też źródło wielkiej satysfakcji i poczucia dumy.

Życzę Wszystkim Celebrującym dzisiejsze święto wszelkiej pomyślności, wytrwałości, zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych oraz społecznych, a Państwa Najbliższym wyrozumiałości i rodzinnego ciepła.

gen. brygadier Leszek SUSKI

– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej –