2 czerwca miasto otrzymało wyniki zleconych wcześniej badań na obecność przeciwciał związanych z koronawirusem wśród pracowników miejskich przedszkoli i żłobka. Jeden spośród ponad stu przeprowadzonych testów miał wynik dodatni. Ze względów bezpieczeństwa, na wniosek Dyrektor Przedszkola, zdecydowano o zamknięciu placówki do czasu otrzymania opinii Sanepidu, nie dłużej niż na 2 tygodnie.

Urząd Miejski zwrócił się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie o udzielenie wskazówek odnośnie procedur i dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji. 

W odpowiedzi na pismo Burmistrza Augustowa z dnia 2 czerwca 2020 r. sanepid wskazuje: 

Dodatni wynik przeciwciał w klasie IgG (późna faza) może świadczyć o przebyciu infekcji w przeszłości lub o przebytym, nieaktywnym zakażeniu. Zgodnie ze stanowiskiem Konsultantów Krajowych „wykazanie obecności przeciwciał nie identyfikuje osób zakażonych, a przez to nie może być podstawą do izolacji potencjalnych źródeł zakażenia”.

Informacje przekazane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie oraz przez Konsultantów Krajowych wskazują, że dodatni wynik testu na obecność przeciwciał nie świadczy o zagrożeniu istnienia aktywnej infekcji, a jedynie o możliwości przebycia podobnej infekcji w przeszłości. Na podstawie wyniku testu nie można więc według stanowiska służby mówić o ryzyku zakażeń, ani potrzebie izolacji.

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, na wniosek złożony dziś przez Dyrektor Przedszkola, zdecydował o wznowieniu pracy Przedszkola nr 6 od najbliższego poniedziałku (8 czerwca). Przypominamy, że w przedszkolach miejskich oraz żłobku wdrożone zostały i są przestrzegane specjalne procedury ograniczenia ryzyka zakażeń.

Jak wyjaśnia Zastępca Burmistrza Filip Chodkiewicz:

– Decyzja Pani Dyrektor, która zawnioskowała do Burmistrza o zawieszenie pracy przedszkola była słuszna i jest świadectwem wysokiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz kadry placówki. Burmistrz przychylił się do wniosku i natychmiast rozpoczęto konsultacje z kompetentną w tych sprawach służbą sanitarną. Takie sytuacje wymagają konsultacji ze specjalistami. Dziś wiemy już bez wątpliwości i mamy te informacje na dokumentach z Sanepidu, że nie jest potrzebna żadna izolacja. Sanepid nie zdecydował również aby skierować kogokolwiek na dodatkowe badania. Przedszkole może wznowić bezpiecznie pracę i na wniosek Pani Dyrektor Burmistrz wyraził na to zgodę. Wszyscy pracownicy przedszkola mogą wrócić do pracy i nie ma powodów do dodatkowych obaw.

Jak dodaje Pani Dyrektor Danuta Jańczak:

-Wykazanie obecności przeciwciał nie identyfikuje osób zakażonych. Jest to stanowisko Konsultantów Krajowych oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie Nie zarażamy nikogo oraz nie dotyczy nas żadna kwarantanna. Opinie o mającej miejsce sytuacji, które do nas docierały, były bardzo krzywdzące i naruszające nasze dobro osobiste.   Jako dyrektor Przedszkola nr 6 w Augustowie zwracam się z prośba o zaprzestanie propagowania fałszywych informacji na temat pracowników przedszkola.

urzad.augustow.pl