8 marca 2020

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – MARZEC 2020

4 tygodnie temu / 0 comments

Burmistrz  Miasta  Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 05.03.2020 r. do 26.03.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży: – nieruchomość oznaczona Nr geodez. 717/19 o pow. 1,3555 ha  położona przy ul. Składowej, – nieruchomość oznaczona Nr geodez. 1979  o pow. 1,8197 ha  położona przy ul. … więcej >

PIĘKNIEJSZA STRONA SŁUŻBY

4 tygodnie temu / 0 comments

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej służbę pełni 499 kobiet. Stanowią one 26 % wszystkich funkcjonariuszy. Ponadto zatrudnionych jest także 175 kobiet na stanowiskach cywilnych. W ciągu ostatnich 10 lat liczba funkcjonariuszek pełniących służbę w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wzrosła prawie dwukrotnie. W 2010 roku służbę pełniło 291 kobiet. Dziś  jest już 499 pań. Statystyczna funkcjonariuszka ma 37 lat i 10 lat służby za sobą. W korpusie podoficerów służy 241 funkcjonariuszek, w korpusie chorążych 190, a 68 to oficerowie. Panie pełnią służbę w bezpośrednej ochronie granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, są między innymi przewodnikami psów służbowych, psychologami, prowadzą czynności dochodzeniowo – … więcej >