3 marca 2020

13,5 MLN NA KLUBY SENIORA, USŁUGI OPIEKUŃCZE I MIESZKANIA WSPIERANE

1 miesiąc temu / 0 comments

13,5 mln zł dotacji przeznaczył na wtorkowym posiedzeniu (03.03) Zarząd Województwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na siedem projektów, mających za cel świadczenie usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt powiatu bielskiego skierowany jest do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również do osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i umieszczonych w nich dzieci. Dzieci skorzystają z usług o charakterze społecznych (socjoterapii, glottodydaktyki, terapii pedagogicznej i logopedycznej, treningu umiejętności społecznych). Natomiast osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami, a także rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze otrzymają wsparcie … więcej >

DWOJE AUGUSTOWSKICH RADNYCH MIEJSKICH WYKLUCZONYCH Z PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

1 miesiąc temu / 0 comments

Podczas obrad trwającej jeszcze XX sesji Rady Miejskiej w Augustowie, radny Marcin Kleczkowski – przewodniczący struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości, poinformował o wykluczeniu z PiS przewodniczącej Rady Miejskiej Alicji Dobrowolskiej oraz radnego Dariusza Ostapowicza. Według jego informacji, decyzja komitetu politycznego PiS w tej sprawie zapadła 7. lutego br. i weszła w życie z dniem uchwalenia. Jako uzasadnienie usłyszeliśmy, że jednym z powodów takiej decyzji jest zachowanie wymienionych radnych podczas obrad RM w Augustowie. Radna Alicja Dobrowolska stwierdziła tylko, że dowiaduje się o tym po miesiącu oczekiwania. Bart.

LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW AUGUSTOWA

1 miesiąc temu / 0 comments

Szanowni mieszkańcy Miasta Augustowa, W ostatnim czasie wszystkich nas zelektryzowała wiadomość o budowie południowo – wschodniej obwodnicy naszego uzdrowiskowego grodu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, działając metodą faktów dokonanych, przedstawiła 6 wariantów tejże budowy. Każdy z nich wprowadzał do miasta ciężki transport czyli TIR-y. Widząc to zagrożenie przystąpiliśmy do Augustowskiego Obywatelskiego Komitetu Protestacyjnego. Nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie planowania korytarzy transportowych, więc tę kwestię zostawiamy specjalistom. Jednak wszyscy zgodnie mówimy NIE TIR-om w Augustowie. Sukcesem jest to, że w odpowiedzi na nasze działania, również inne samorządy, przez które przebiega trasa, zabrały głos w tej kwestii, wyrażając również absolutny sprzeciw. … więcej >

CZY KORONAWIRUS WPŁYWA NA HANDEL Z CHINAMI?

1 miesiąc temu / 0 comments

Koronawirus to nie tylko chiński problem. Pierwszy raz odczuliśmy globalne problemy spowodowane śmiertelną odmianą wirusa już w 2003 roku. Wówczas SARS po raz pierwszy był przyczyną problemów i spowolnienia chińskiej gospodarki, jednak znaczenie chińskiej gospodarki w 2003 i 2020 jest zupełnie inne. Dlatego dziś oprócz problemów chińskiej gospodarki będziemy obserwować problemy globalnych firm i krajów eksporterów na rynek chiński. Analitycy są zgodni że im bardziej wydłuży się czas walki z koronawirusem tym bardziej odczuje to gospodarka Chin, ale również gospodarka światowa. Wiele globalnych firm ma zlokalizowane zakłady produkcyjnej w Chinach lub w łańcuchu dostaw mają chińskich podwykonawców. Trudno powiedzieć który … więcej >

OGŁOSZENIE O OBRADACH XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

1 miesiąc temu / 0 comments

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 3 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XX sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Proponowany porządek obrad: 1 Otwarcie obrad. 2 Przedstawienie porządku obrad. 3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania. 4 Interpelacje i zapytania radnych. 5 Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie. 6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie nr XV/162/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie Nr XVII/184/19 z dnia 25 listopada … więcej >