11 maja 2020

MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA PRZEZ ZUS ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO DO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO I ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

4 tygodnie temu / 0 comments

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie informuje, iż w celu ustalenia uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku pogrzebowego możliwe jest pozyskanie odpisów aktów stanu cywilnego bezpośrednio przez ZUS. Będzie to możliwe, jeżeli we wniosku /z wnioskiem/ o zasiłek wnioskodawca poda zakres kluczowych danych, niezbędnych do wydania ZUS takiego odpisu aktu stanu cywilnego przez Urząd Stanu Cywilnego. Informacja o powyższym, w tym zakresie danych niezbędnych do pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego przez ZUS, została zamieszczona na stronie ZUS, link: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulatwienia… |urzad.augustow.pl

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM PODLASKIE / POWIAT AUGUSTOWSKI – AKTUALNE DANE

4 tygodnie temu / 0 comments

Dane pochodzą z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. |Bart.

WIRTUALNA WYPRAWA W HIMALAJE – TYLKO Z KINOCHŁONEM!

4 tygodnie temu / 0 comments

Drodzy Widowie, augustowski DKF „KINOCHŁON” i Augustowskie Placówki Kultury serdecznie zapraszają 18 maja przed ekrany Państwa komputerów na spotkanie on-line. Wieczór rozpoczniemy o 19:30 wideokonferencją, którą znajdą Państwo pod adresem: https://meet.google.com/qoe-urnf-pnn Wysłuchamy wtedy prelekcji Macieja Białousa, programera Festiwalu Żubroffka, socjologa i wykładowcy na Uniwersytecie w Białymstoku. A potem zaprosimy Państwa na seans do bezpłatnego serwisu internetowego ninateka.pl Filmową gwiazdą tego wieczoru będzie dokument Michała Sulimy „Stroiciel Himalajów”, za sprawą którego zajrzymy do londyńskiego warsztatu Desmonda Gentle na Camden Market. Trafia tam nauczycielka, zamierzająca przenieść się do świeżo upieczonego męża mieszkającego w 1000-letniej wiosce w stanie Zanskar. Kobietę bardzo smuci fakt, … więcej >

„DBAMY O DRZEWA 4 – INICJATYWY SPOŁECZNE”. KONKURS NA MAŁE GRANTY /do 31 maja 2020 r./

4 tygodnie temu / 0 comments

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (OWOP) w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego otwiera czwartą edycję programu „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne” skierowanego do organizacji pozarządowych z naszego województwa. Będą one mogły starać się o granty do 31 maja. OWOP, jako Operator Programu Regrantingowego, rozpoczyna realizację czwartej edycji programu „Dbamy o drzewa – inicjatywy społeczne”. W jego ramach odbędzie się konkurs na małe granty (do 1 500 zł), w ramach którego organizacje pozarządowe będą mogły składać wnioski o fundusze. Program ma celu podniesienia świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego. Projekty realizowane w ramach … więcej >

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO W PODLASKIEM

4 tygodnie temu / 0 comments

Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki otwartego konkursu realizacji zleconego zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie regionu, zatwierdzone przez wojewodę Bohdana Paszkowskiego. Nad bezpieczeństwem nad wodą w tym roku będą czuwały cztery jednostki wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. W tym roku na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego w budżecie wojewody przeznaczone zostały środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 342 000 zł. Na ogłoszony przez Wojewodę Podlaskiego otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego wpłynęły 4 oferty. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 59/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku , dokonała ich oceny i … więcej >