zdjęcie ilustracyjne

Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki otwartego konkursu realizacji zleconego zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie regionu, zatwierdzone przez wojewodę Bohdana Paszkowskiego. Nad bezpieczeństwem nad wodą w tym roku będą czuwały cztery jednostki wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego.

W tym roku na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego w budżecie wojewody przeznaczone zostały środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 342 000 zł.

Na ogłoszony przez Wojewodę Podlaskiego otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego wpłynęły 4 oferty. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 59/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku , dokonała ich oceny i podziału dotacji wyłonionym w ramach konkursu oferentom:

 1. Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 120 509,75 zł
 2. Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 114 060,75 zł
 3. Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 86 519,75 zł
 4. Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  – 20 909,75  zł

Z przyznanych środków świadczeniodawcy mogą finansować  następujące działania:

 1. utrzymanie gotowości i prowadzenie działań ratowniczych, w tym:
 • wynagrodzenia ratowników z wyłączeniem pochodnych ponoszonych przez pracodawcę;
 • koszty dyżurów ratowniczych;
 • koszty szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, technik pływackich, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz koszty materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia;
 • zużycie materiałów i energii, opłaty za media (w tym śmieci, woda, ścieki) w budynkach stacji ratowniczych, w których prowadzone są dyżury na potrzeby realizacji zlecanego zadania oraz inne opłaty i podatki z tymi dyżurami związane;
 • koszty eksploatacji środków transportu ratowniczego, a w szczególności koszty napraw, remontów i jego ubezpieczenie;
 • koszt zakupu sprzętu i ekwipunku ratowniczego niezbędnego do działań ratowniczych;
 • koszt zakupu środków transportu lądowego i wodnego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.

Miejsca i obszar realizacji zadania poszczególnych WOPR zgodnie ze złożonymi ofertami

 1. Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Jeziora: Wigry, Hańcza, Szelment, Szelment Mały, Jodel, Wiżajny, Krzywe, Czarne, Koleśne, Dąbrówka, Okmin, Leszczewek, Gaładyś, Pomorze, Hołny, Wistuć oraz zalew Arkadia.

 1. Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Jeziora, rzeki oraz akweny na terenie powiatu augustowskiego:  jeziora Necko, Białe, Sajno, Sajenek, Staw Sajenek, Studzieniczne, Kolno, Dreństwo, Tajno, Paniewo, Płaskie, Serwy; rzeki Netta, Klonownica, Rospuda oraz Kanał Augustowski i Bystry.

 1. Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

Jezioro Rajgrodzkie – Stanica Ratunkowa WOPR „Tama” w Rajgrodzie i Zalew Siemianówka – Stanica Ratunkowa WOPR „Stary Dwór w Tarnopolu.

 1. Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży

Teren Łomży oraz powiatu łomżyńskiego,  a w szczególności rzeki Narew, Biebrza i Pisa.

|Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku