W dniu 6 lutego 2020 roku została przerwana sesja Rady Miejskiej. Przyczyną opuszczenia obrad sesji przez radnych opozycyjnych była bezprzykładna arogancja przewodniczącej Rady Miejskiej i brak jakiejkolwiek chęci dialogu ze strony radnych Naszego Miasta i ich sojuszników. Arbitralne narzucanie swojej woli bez możliwości dialogu z opozycją jest obrazą, nie dla radnych opozycji, a dla mieszkańców Augustowa, którzy oddali swoje głosy na radnych opozycyjnych.

Po 5 latach rządów Naszego Miasta jasno widać, że Augustów znajduje się w znacznie gorszej kondycji finansowej, można powiedzieć, że obecny budżet to budżet wstydu – brak w nim strategii rozwoju, w zamian są kilkudziesięcioprocentowe podwyżki wielu opłat w mieście. Rysujące się perspektywy ponownego wjazdu Tirów do centrum miasta są jak najgorszym prognostykiem na najbliższe lata. Tymczasem władza, która nie rozwiązuje tak prostych spraw jak miejsca do parkowania w centrum czy prawidłowego oświetlenia nowo wyremontowanych ulic uważa, że wszystkie jej pomysły są znakomite i nie dopuszcza do dyskusji nad innymi.

Nasze Miasto ma w tej chwili większość w Radzie Miejskiej i nie potrzebuje głosów opozycji do przegłosowywania uchwał. Liczba radnych rządzącej koalicji pozwala zarówno na utrzymanie quorum na sesji, jak i samodzielne przegłosowywanie uchwał. Jeśli zabrakło radnych do niezbędnego quorum do głosowania uchwał po opuszczeniu obrad przez radnych opozycji to jest to wyłączna wina radnych Naszego Miasta, którzy mają problemy z liczeniem do 11. Jeśli taka prosta operacja matematyczna przerasta „władców” Augustowa to niech zrzekną się mandatów, nie dręczą nas dłużej swoją bezradnością i nie zachowują się jak skrzywdzone dzieci, które zwołują konferencje prasowe, żeby poskarżyć się na radnych opozycji.

Augustów musi rozwiązać kilka poważnych problemów i potrzebuje do tego wszystkich radnych, zarówno koalicji rządzącej jak i opozycji. Im prędzej koalicja rządząca to zrozumie, że tylko działanie we współpracy może dać pozytywne efekty, tym lepiej dla miasta, jego mieszkańców i przyszłości Augustowa.

Wzywamy Burmistrza Miasta Augustowa, Pana Mirosława Karolczuka, do podjęcia konstruktywnej współpracy ze wszystkimi radnymi na rzecz mieszkańców miasta w atmosferze dialogu, uwzględniając opinie wypracowane na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.

Radni Rady Miejskiej w Augustowie:

Leszek Cieślik

Rafał Harasim

Marcin Kleczkowski

Tomasz Miklas

Agnieszka Mroziewska

Izabela Piasecka

Adam Sieńko

Aleksandra Sigillewska

Marek Sznejder