Nowy skład Rady Seniorów Miasta Augustowa

W czwartek, 21 listopada odbyło się pierwsze spotkanie II kadencji Rady Seniorów Miasta Augustowa na lata 2019 – 2023. W jej składzie znalazło się 9 osób, które zostały wybrane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie.

W II kadencji Rady Seniorów wybrani zostali:

1. Czesław Bobran

2. Zofia Grajewska

3. Barbara Kaplukiewicz – Wiceprzewodnicząca II kadencji

4. Bożenna Mikucka

5. Teresa Zofia Milanowska

6. Helena Jolanta Sołtys – Przewodnicząca II kadencji

7. Halina Toczyłowska

8. Leopold Zbigniew Ulikowski

9. Marianna Zambrzycka

Podczas spotkania burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk podziękował członkom I kadencji Rady Seniorów za zaangażowanie w podejmowane działania na rzecz augustowskich seniorów.

Rada Seniorów jest organem opiniującym i doradczym Burmistrza Augustowa na rzecz seniorów. Głównym celem Rady jest podejmowanie działań w kierunku integracji augustowskiego środowiska osób starszych oraz zwiększenia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. W każdy czwartek w godz. 10.00 – 11.00 członkowie Rady Seniorów pełnią dyżury w budynku Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych UM przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój 102).

Wybranym Radnym Seniorom życzymy niesłabnącego zaangażowania, zdrowia i siły do podejmowania działań na rzecz augustowskiego środowiska seniorów.

Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji
Urzędu Miejskiego w Augustowie

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany