Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym od początku istnienia zajmuje wiodące miejsce wśród szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Plasujemy się wśród najlepszych techników województwa podlaskiego pod względem wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyników egzaminów zawodowych. Po raz kolejny potwierdza to Ranking miesięcznika „Perspektywy”, który ogłosił dziś (09.01.2020r.) wyniki ogólnopolskiej klasyfikacji szkół. Nasze technikum uplasowało się na 7. pozycji w województwie podlaskim, co daje nam SREBRNĄ TARCZĘ.

Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

– czytamy na stronie www.perspektywy.pl.

Technikum przy ACE w minionych latach nieprzerwanie zajmowało czołowe pozycje w Rankingu, a wraz z nimi zaufanie kolejnych pokoleń rodziców, powierzających szkole edukacyjną karierę swoich dzieci. Dziś cała społeczność szkoły, która pracowała na tak dobry wynik patrzy z nadzieją i nową motywacją w przyszłość. O zaangażowaniu w rozwój placówki świadczą m.in.: systematyczne rozbudowywanie zaplecza technicznego pracowni, szkolenia Rady Pedagogicznej oraz otwartość na nawiązywanie współpracy z zakładami pracy.

|Klaudia Kwiecień