Każdego dnia policjanci weryfikują zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Augustowscy funkcjonariusze podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu augustowskiego i sprawdzili, o jakich zagrożeniach najczęściej, w minionym roku, informowali internauci.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, podsumowali  funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na terenie powiatu augustowskiego w 2019 roku. Przez ostatnich 12 miesięcy, mieszkańcy naszego powiatu korzystali z tego narzędzia 1129 razy. Mundurowi potwierdzili 522 sygnałów zgłoszonych przez internautów, z czego 301 zagrożeń zostało wyeliminowanych, a 20 przekazano innym instytucjom. Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, między innymi przekraczania dozwolonej prędkości (473) oraz nieprawidłowego parkowania (114) i nielegalnych rajdów (21). Kolejna grupa zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych (139), aktów wandalizmu (46), a także  grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (56). Znaczna część naniesionych na mapę zgłoszeń pokrywała się i dotyczyła tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla mundurowych, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Część ze wskazanych przez internautów zagrożeń była również zbieżna z informacjami, którymi dysponowali dzielnicowi w swoich rejonach oraz policjanci ruchu drogowego, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na drogach naszego powiatu.

Każde zgłoszenie naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jest szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Tak było również w przypadku zgłoszeń aktów wandalizmu i spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Dzielnicowi potwierdzali sygnały wskazane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i tworząc plany działań priorytetowych eliminowali zagrożenia ze swoich rejonów służbowych.

augustow.policja.gov.pl