W czwartek 7. maja o godz. 11:00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Przed budynkiem Urzędu Miejskiego, w czasie kiedy trwa posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej ( w trybie zdalnym) zgromadziła się grupa najemców lokali komunalnych. Swoją wizytę w tym miejscu zapowiadali już od paru dni w mediach społecznościowych.

Powód ich wizyty też nie jest żadną tajemnicą. Od 1. Maja zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa nr 319/19 z dnia 21 listopada 2019 r., w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Augustów, zmieniła się wysokość stawki czynszu. Właśnie wysokość podwyżki czynszu jest powodem niezadowolenia mieszkańców. Muszą teraz płacić 100% więcej za metr zajmowanych lokali. Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej będzie to podstawowy temat do omówienia.

Poprosiliśmy aby lokatorzy powiedzieli, co chcą dziś przekazać Burmistrzowi i Radnym

Nie uchylamy się od podwyżek, ale nie w tym czasie kiedy gospodarka stoi i wiele osób jest na przymusowym wolnym od pracy. Inne miasta zamrażają podwyżki, a my dostaliśmy porażający Pakiet Antykryzysowy w postaci 100% podwyżek za czynsze.

Nikt nie sprawdził jakie są faktyczne dochody mieszkańców, a większość ludzi ma najniższą krajową, najniższe renty, najniższe emerytury i są to jedyne dochody na kilku członków rodziny. Czy zdają sobie sprawę, że dużo osób będzie prosić MOPS i inne instytucje pomocowe o wsparcie? Czy te instytucje są do tego przygotowane?

Sprawa Kodremu odnośnie remontów – Proponujemy UM, by kontrolował w szczegółowy sposób w jaki sposób i jakimi materiałami są wykonywane wszystkie remonty, jeżeli już są dokonywane. Zwrócić uwagę na sygnały od mieszkańców o nieprawidłowościach. Mamy dużo więcej spraw do poruszenia, ale to jest w tej chwili najważniejsze.

Co radni ustalą na trwającym posiedzeniu Komisji jeszcze nie wiemy. Do tematu będziemy wracać.

|Bart.

Na dzisiejszym posiedzeniu, Komisja Społeczno-Oświatowa Rady Miejskiej w Augustowie nie przyjęła wniosku formalnego pani Radnej Izabeli Agnieszki Piaseckiej o przygotowanie pisma, w którym Komisja zwraca się do Burmistrza o odroczenie nowych stawek za czynsz w mieszkaniach komunalnych, tak, aby miałyby one obowiązywać od 1.01.2021 r.

Za przyjęciem głosował 3. radnych a 10 głosów oddano przeciw. Temat mieszkań komunalnych ma powrócić na innym posiedzeniu tej Komisji.