zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

8. maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Od zakończenia wojny, do 2014 r. święto to było obchodzone 9 maja jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Święto ustanowione zostało – jak głosi ustawa podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego – „w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”. Ustawa znosi równocześnie Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone dotąd 9 maja.

Druga wojna światowa zakończyła się podpisaniem przez Niemcy, w jednym z berlińskich kasyn bezwarunkowej kapitulacji. Feldmarszałek Wilhelm Keitel, który reprezentował Niemcy, podpisał ją o godz. 22.30 czasu środkowo-europejskiego dnia 8 maja 1945 r. Przerwanie działań wojennych nastąpiło dokładnie o 23.01. W Moskwie w momencie podpisywania dokumentu było już po północy, dlatego Rosjanie zakończenie wojny obchodzą 9 maja. Na Zachodzie święto zakończenia II wojny światowej obchodzone jest 8 maja.

W Polsce 9 maja do początku lat 50. był nie tylko świętem państwowym, ale i dniem wolnym od pracy. Tego dnia składano kwiaty, palono znicze, odbywały się apele w szkołach.

W Augustowie najbardziej charakterystycznym miejscem upamiętniającym tamten tragiczny w historii Polski okres jest pomnik NIGDY WIĘCEJ WOJNY, usytuowany opodal upustu wodnego na Kanale Bystry przy ulicy 29. Listopada. Napis na pomniku głosi, POLEGŁYM W II WOJNIE ŚWIATOWEJ CÓRKOM I SYNOM ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ – RODACY.

W tym roku mija 75 lat od zakończenia II wojny światowej w Europie.

|Bart.