Towarzystwo Młodego Krechowiaka z Augustowa wraz z litewskim stowarzyszeniem Labdaros ir paramos fondas Sypsenu galerija przez okres 3 miesięcy (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019r.) realizowało projekt Sport means health!/ Sport to zdrowie! w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna , Wymiana młodzieży.

Punk kulminacyjny projektu, czyli wymiana młodzieży nastąpiła w Murzasichle koło Zakopanego. Dzięki realizacji działań projektowych młodzi ludzie czynnie włączyli się w promowanie prozdrowotnych zachowań, omijania używek, dokonywania prawidłowych wyborów życiowych oraz odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Zgodnie z założeniami projektu jego uczestnicy ( po 20 osób z każdego kraju) rozwinęli i zdobyli nowe kompetencje – wiedze, umiejętności i postawy. Uczestnicy, dzięki wyrażaniu własnych poglądów, ocen, przedstawianiu określonych faktów w trakcie realizowanych spotkań przygotowawczych, opracowywania materiałów czy prezentacji rozwinęli kompetencje w zakresie porozumiewania się językiem ojczystym. Dalej, uczestnicy nauczyli się wielu zwrotów, wyrażeń oraz pogłębili swoje umiejętności języka angielskiego porozumiewając się z partnerem. Należy dodać, że projekt był świetną okazją do poszerzenia umiejętności matematycznych i naukowo-technicznych oraz nauki komputera i podstaw IT, a to dzięki korzystaniu z poczty elektronicznej, komunikatorów, etc.. Dzięki samoocenie, dostrzeganiu własnych postępów, ewaluacji uczestnicy projektu rozwinęli umiejętności związane z uczeniem się.

Realizacja działań projektowych w każdej fazie wpłynęła w znacznym stopniu na nabycie kompetencji społecznych, obywatelskich, kompetencji związanych z przedsiębiorczością i inicjatywnością uczestniczących w nim osób. Nieodłącznym elementem projektu było wspieranie postaw otwartości na nowe wyzwania, zarządzania własnym czasem, umiejętności samo organizowania się oraz terminowości w realizowanych zadaniach. Dzięki działaniom opartym na interakcjach międzyludzkich podczas działań przygotowawczych jak i na miejscu realizacji wymiany uczestnicy doskonalili się także i w tym aspekcie. Działania realizowane w środowisku międzynarodowym pozwoliły na rozwinięcie kompetencji kulturowych.

Biorąc pod uwagę tematykę projektu jego uczestnicy pozyskali nową wiedzę w zakresie aktywnego stylu życia, jego wpływu na naszą codzienność. Uczestnicy sprawdzili jak aktywność fizyczna wpływa na nasze samopoczucie i na nasze zdrowie. Dzięki projektowi wypracowano postawy zaangażowania w działania na rzecz promocji aktywności fizycznej wśród swoich najbliższych oraz lokalnej społeczności. Młodzież pozyskała wiedzę na temat zagrożeń dzisiejszego świata – używek, narkotyków, dopalaczy oraz jak radzić sobie z tymi zagrożeniami oraz jak ich unikać. Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy pozyskali nową wiedzę i umiejętności, które wykorzystają niejednokrotnie w swoim codziennym życiu.

|Halina Poźniakowska, instruktor ZTL „Bystry” jednocześnie lider projektu.