Powstaje na skrzyżowaniu ulic Mostowej i Nadrzecznej. Mieszkańcy są zaniepokojeni, bo w pobliżu znajdują się szuwary, a w nich swoje gniazda może mieć wiele ptaków.

zdjęcie arch. www.augustow.org / 11.05.2020 r.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie – Sebastian Chudowolski zapewnia, że do tej pory prace wykonane w tym miejscu są zgodne z przepisami.

– Są związane jedynie z utwardzeniem własnego terenu i przygotowaniem dojazdu. To nie jest taką stricte rozumianą robotą budowlaną, na którą trzeba mieć jakieś zezwolenia, ponieważ każdy na swojej posesji ma prawo utwardzić teren, wyłożyć kostkę, czy zrobić dojazd do garażu. To są roboty mniej więcej tej samej kategorii.

Działka mieści się w chronionej strefie Kanału Augustowskiego. Właściciel skierował do urzędu miasta wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jest ona niezbędna do uzyskania kolejnych pozwoleń. W ramach wydawania decyzji urzędnicy sprawdzą, czy inwestycja nie zaszkodzi naturalnemu brzegowi rzeki.

– My ze swojej strony – wydając decyzję środowiskową – określamy też warunki, na jakich inwestycja powinna zostać przeprowadzona, żeby nie wpływała negatywnie na środowisko. Negatywnie, to znaczy, czy nie będzie zaburzała ekosystemu. Na chwilę obecną nie jestem jeszcze w stanie stwierdzić, czy rozpatrzymy to pozytywnie, czy negatywnie.

Wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się z właścicielem działki, ale to nam się nie udało. Do tej sprawy będziemy na naszej antenie wracali.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki