Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 7 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) XLVI sesja Rady Miejskiej w Augustowie, zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834).

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia woli zerwania współpracy pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Samorządem Rejonu Grodno w Republice Białorusi,

b) wyrażenia woli zerwania współpracy pomiędzy Gminą Miastem Augustów a miastem Słonim w Republice Białorusi.

3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/Alicja Dobrowolska