Tytułowe pytanie skierował radny miejski Marcin Kleczkowski, do przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie Alicji Dobrowolskiej.

zdjęcie ilustracyjne

W związku z nowymi zasadami i ograniczeniami uwarunkowanymi koronawirusem, ogłoszonymi przez rząd (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia), regulującymi między innymi zachowania w miejscach publicznych np. w urzędach i dopuszczającymi spotkania w miejscach publicznych, pod warunkiem noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłonienia ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5 metrowej odległości od innych, proszę o odpowiedź na poniższe pytanie.

Dlaczego posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miejskiej w Augustowie nadal są zwoływane w trybie zdalnym (np. posiedzenie komisji ds. budżetu w dn. 28 lipca 2020r., czy sesja w dn. 30 lipca 2020r.).

– pyta Radny.

Przypomnijmy, że obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 16 czerwca br. odbyły się już w trybie stacjonarnym, tj. w Sali konferencyjnej UM. Dlaczego zatem, pomimo złagodzenia ograniczeń związanych z koronawirusem, najbliższe posiedzenie Komisji ds. Budżetu w dn. 28 lipca 2020r., i Sesja w dn. 30 lipca 2020r. mają odbyć się znowu w trybie zdalnym? Burmistrz i radni, w ostatnich tygodniach uczestniczyli w wielu bardziej lub mniej oficjalnych wydarzenia organizowanych w Augustowie, gdzie obostrzenia związane z koronawirusem nie były stosowane i ryzyko zarażenia było o wiele większe, niż to może mieć miejsce w Sali UM. Inna sprawa, że w tym samym miejscu obostrzenia są bagatelizowane w stosunku do innej grupy osób, tych, którzy biorą udział w pracach Rady Miejskiej jako zaproszeni goście. Jak wynika z relacji gościa jednego z ostatnich posiedzeń Komisji RM, przez pewien okres przy stanowisku z komputerem służącym do komunikowania się z radnymi, było ich 9.

Odpowiedź na pytanie radnego Kleczkowskiego mamy nadzieję poznać już wkrótce. Wierzymy też, że przy jej podjęciu kierowano się zasadami, które powinne być brane pod uwagę w szczególności, przy podejmowaniu decyzji przez radnych. A są to: praworządności, bezstronności i bezinteresowności, obiektywności, uczciwości i rzetelności, odpowiedzialności, jawności, dbałości o interes publiczny, godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

|Bart.