zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

„Rok istnienia – rokiem sukcesów”, to hasło ważnego wydarzenia, które odbyło się 25. czerwca 2020 r. w Augustowie. W tym dniu FUNDACJA SŁOWO I OBRAZ uroczyście świętowała pierwszą rocznicę rozpoczęcia działalności. Stan epidemiczny i związane z nim obostrzenia wpłynął w pewien sposób na formułę tej uroczystości.

Grono najbliższych przyjaciół Fundacji i przedstawiciele mediów spotkali się w prywatnym ogrodzie pani Prezes Fundacji Słowo i Obraz, Janiny Osewskiej. Wybór tego miejsca na obchody pierwszej rocznicy powstania okazał się idealny. Muzyka poważna w wykonaniu Melanii Arthemis Nikolopoulou., absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej im. E. Młynarskiego w Augustów, obecnie uczennica PSM w Suwałach w klasie p. Marty Kaczan, podobnie jak słowa wierszy odczytywanych przez Autorów, wybrzmiały szczególnie pośród pięknych roślin tego ogrodu.

Fundacja Słowo i Obraz swoją działalność opiera na trzech fundamentach: kultura, edukacja, wydawnictwo. Rok jej istnienia to rok sukcesów. Wydano 5 tomów poezji. Jeden z nich był prezentowany na 39 Światowym Kongresie Poetów w Indiach skąd Janina Osewska przywiozła nagrodę przyznaną przez World Academy of Art. & Culture oraz World Congress of Poets. Lipcowe anioły otrzymały nominację do Ogólnopolskiej Nagrody Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz” w kategorii „Orfeusz Mazurski”. Wiersze otrzymują wysokie noty krytyków.

– powiedział Janina Osewska po przywitaniu zaproszonych gości.

W programie uroczystości zapowiadano, że swoje wiersze czytać będą zaproszeni poeci – Eligiusz Dymowski, Krystyna Gudel, Erazm Stefanowski i Janina Osewska. Usłyszeliśmy wiersze trójki z wymienionych. Erazm Stefanowski nie mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu. Skierował na ręce pani Prezes list okolicznościowy o odczytanie którego poprosiła o. Eligiusza Dymowskiego.

Od ponad roku organizujemy wieczory literackie, które odbywają się w naszej Miejskiej Bibliotece Publicznej – wspólnie z Fundacją, od chwili jej powstania. Ogółem odbyło się już 8 takich spotkań. Naszymi gośćmi do tej pory byli wielcy, znamienici poeci z całej Polski. Ostatnim naszych gościem przed ogłoszeniem pandemii był nieżyjący już prof. Andrzej Strumiłło.

– powiedziała po części oficjalnej uroczystości Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury, Anna Jastrzębska. Wspominała również o wieloletniej, bo ponad dwudziestoletniej współpracy Janiny Osewskiej z Augustowskimi Placówkami Kultury.

Poetka Krystyna Gudel zapytana o współpracę z Fundacją udzieliła 5. minutowej wypowiedzi. Podsumowaniem niech będą jej początkowe słowa – Współpraca z Fundacją jest wspaniała 🙂

Prezes Fundacji Słowo i Obraz przygotowała dla gości niespodziankę.

– Ogłaszam wszem i wobec, że kolejnym projektem wydawniczym jest Ogólnopolska Antologia Wierszy o Ziemi Augustowskiej i o Augustowie. Zapraszam poetów do kontaktu i do przesyłania swoich wierszy

– oficjalnie ogłosiła Janina Osewska.

Wydanych 5 tomów poezji na przestrzeni jedno roku pokazuje, że FUNDACJA SŁOWO I OBRAZ stanęła mocno na własnych nogach. Roczne dziecko zaczyna od tego momentu własną wędrówkę przez życie. Pojawiają się w nim radosne i smutne chwile. My życzymy Fundacji aby te smutne ją omijały, a tych radosnych było jak najwięcej 🙂

|Bart.