zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Jesteś pasjonatem fotografii? A może po prostu interesujesz się historią? Zapraszamy do udziału w wyjątkowym konkursie!

Założenia Konkursu

Głównym celem Konkursu jest pokazanie szeroko rozumianej architektury, będącej świadectwem dziedzictwa północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Ważne jest zinterpretowanie za pomocą różnych technik fotograficznych obiektów architektonicznych, które były istotne dla społeczności lokalnej, a dziś są ważne ze względu na świadectwo swoich czasów, walory artystyczne, bądź politykę pamięci. Integralnym elementem zgłoszonych prac musi być opis fotografii, zawierający informację o miejscu i czasie jej zrobienia.

 Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiających zabytki architektury, którą można uznać za dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej. Szczególnie oczekiwane są zdjęcia dokumentujące zamki, pałace, budownictwo sakralne i dwory znajdujące się na terenie dzisiejszej Białorusi, Litwy, Łatgalii (na Łotwie) i Podlasiu (Polska), będące świadectwem pamięci o Wielkim Księstwie Litewskim oraz dokonaniach obywateli II Rzeczypospolitej.

 Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace, w tym jeden zestaw! Zdjęcia należy nadsyłać do 1 września 2020 r.

 Nagrody

Organizator uhonoruje nagrodami finansowymi zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień:

 I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 800 zł

III miejsce – 700 zł

Nagrodzone oraz wybrane spośród wszystkich nadesłanych przez uczestników prace zostaną zaprezentowane w postaci wielkoformatowej wystawy w Białymstoku!

 Nadsyłanie prac

Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres rodm@rodm-bialystok.pl. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400px.

 W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

 dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres);

nr telefonu, adres e-mail;

tytuły fotografii/ miejsce ich wykonania;

przedstawienie motywów, którymi się kierowano, wybierając obiekt do zdjęcia;

kilku zdaniowa informacja o fotografowanym zabytku.

Plik JPG musi być podpisany nazwiskiem i imieniem autora oraz tytułem fotografii np. Kowalski Piotr, Dworek.

 Szczegóły w regulaminie na stronie: www.rodm-bialystok.pl

Organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” i Młodzieżowym Domem Kultury. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021.

Partnerami konkursu są: Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Związek Polaków na Białorusi, uCentry Hrodna, Polska Macierz Szkolna na Litwie, Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils, Europejskie Dni Dziedzictwa.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej  w ramach konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”.

źródło: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
oprac.Aneta Kursa

|wrotapodlasia.pl